Het is misschien wel een van de meest geciteerde beurswijsheden van allemaal: “Go away in May, but remember to be back in September”. Dat deze spreuken vaak niet meer zijn dan tegeltjeswijsheden, bleek ook dit jaar maar weer. De beurzen hebben namelijk een bewegelijk maar goed kwartaal achter de rug. Spaarrentes zijn in deze periode echter nog verder gezakt, het kabinet heeft met Prinsjesdag onder andere aangekondigd de vermogensrendementsheffing voor grotere vermogens te verhogen. Wat ons betreft is het daarom wijs voor mensen met vermogen om na te denken over beleggen als alternatief voor sparen. Een wijsheid die tot nu toe namelijk wel altijd op gegaan is, luidt: “beleggen loont”.

Uiteraard wil dit niet zeggen dat ieder die zich ergert aan zijn lage spaarrente nu maar meteen de beurs op moet gaan. Deze beslissing valt of staat met het risico dat iemand bereid is om aan te gaan. Echter, we hebben in de financiële crisis geleerd dat ook sparen risicovol kan zijn. In het algemeen weet je echter wel, dat als je spaart, er minder kans is op vermogensverliezen. Dit is met beleggen anders. De beurs kenmerkt zich door periodes van hoge volatiliteit. In deze periodes volgt nieuws zich snel achter elkaar op en schieten de koersen op en neer. Deze periodes zijn soms kort maar kunnen af en toe ook enkele jaren aanhouden. Tot nu toe is de belegger echter nog altijd als winnaar uit de strijd gekomen. Dit is met name voor beleggers op de Nederlandse aandelenmarkt niet altijd duidelijk. Regelmatig worden wij erop gewezen dat de AEX nu rond 450 punten noteert en in 2001 nog op 700 punten stond. Dit is volledig juist, echter de AEX is een van de weinige indices in de wereld waarbij het uitgekeerde dividend niet als rendement wordt meegerekend. Aangezien dividend een zeer belangrijke bron van inkomsten is voor beleggers, is het reëler om de AEX Total Return Index (inclusief herbelegging van dividend) te bekijken. En die staat niet rond de 450, maar ruim boven de 1350. Veel hoger dus en ook hoger dan de pieken in 2001 of 2007, toen stond de AEX Total Return rond de 1200. In onze portefeuilles zullen wij ons echter nooit tot de AEX beperken, omdat we meer spreiding wensen. Dit betekent wereldwijd gespreid beleggen in aandelen, waardoor het risico- rendementsprofiel van onze aandelenbeleggingen verbetert. Daarnaast voegen we beleggingen met minder risico aan de portefeuilles toe, zodat portefeuilles aansluiten bij het door klanten gewenste risico. Of dit gewenste risico nu hoog of beperkt is; in alle gevallen leidt dit tot een hoger verwacht rendement dan op de spaarrekening.

Prinsjesdag

Dit jaar zijn er op Prinsjesdag enkele noemenswaardige maatregelen aangekondigd. Allereerst wil het kabinet de vermogensrendementsheffing gaan staffelen aan de hand van de hoogte van het vermogen. Hierbij wordt verondersteld dat er op een vermogen van meer dan 1 miljoen euro een rendement van ongeveer 5,5% gehaald kan worden. Uiteraard plaatsen wij hier de kritische kanttekening bij dat er voor een rendement van deze orde van grootte een aanzienlijk risico moet worden genomen en dat dit derhalve geen reëel voorstel is. Een vermogensrendementsheffing gebaseerd op daadwerkelijk behaald rendement zou rechtvaardiger zijn. Naar aanleiding van de kritiek op het bovengenoemde plan zijn er door staatssecretaris Wiebes van Financiën al enkele voorstellen in deze richting ingediend. Het is dus nog even afwachten hoe dit op termijn zal gaan uitpakken. Alternatieven, zoals bijvoorbeeld beleggen in een Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI), dienen heroverwogen te worden bij dergelijke veranderingen. Voor de VBI zijn overigens ook enkele wijzigingen aangekondigd die er met name op gericht zijn om misbruik te voorkomen. Een maatregel die al meer zeker is, betreft de beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Per 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk voor een DGA om in eigen beheer in zijn eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen. Voor de reeds opgebouwde voorziening zijn er enkele mogelijkheden, waaronder fiscaal vriendelijk afkopen. Een derde aankondiging betreft het weer verder versoepelen van het schenken van vermogen. Voor al deze maatregelen is het verstandig om in samenspraak met Auréus, in gesprek te gaan met uw accountant of fiscalist.