Na een traject van bijna een jaar is de kogel door de kerk! We gaan de krachten bundelen met een aantal andere vermogensbeheerders en sorteren daarmee voor op een succesvolle verdere toekomst. In deze toekomst blijft persoonlijke dienstverlening onze belangrijkste pijler. De samenwerking geeft ons echter de mogelijkheid om ons efficiënter te organiseren en nog verder te specialiseren waardoor we ondersteunende zaken zoals ICT naar een hoger niveau kunnen tillen. Daarvan gaan onze klanten in de toekomst zeker profiteren.

Nieuw logo Auréus per 01-01-2020

Bij de samenvoeging worden we ondersteund door een Luxemburgse participatiemaatschappij. Deze partij neemt naast in Auréus, een belang in de Nederlandse vermogensbeheerders Attent Vermogensbeheer en Boer & Olij Securities. Deze drie partijen blijven de komende maanden nog onder de eigen naam actief, maar we zijn voornemens om vanaf 2020 samen verder te gaan onder de ‘nieuwe’ naam Auréus. We zullen de komende periode dan ook gebruiken om een deel van de activiteiten en de bedrijfsvoering met elkaar te integreren. Tevens zullen binnenkort nog een aantal andere vermogensbeheerders toetreden tot de nieuwe combinatie. Met het samengaan van de partijen zal het beheerd vermogen van Auréus ruim € 1 miljard gaan bedragen. Dit zorgt ervoor dat we één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland worden, waarmee de slagkracht op alle gebieden zal toenemen en ons vooruitstrevende karakter kan worden gewaarborgd. De mensen achter het huidige Auréus houden een centrale positie in de nieuw te vormen organisatie. Ook de naam Auréus blijft gehandhaafd (zie hierboven het nieuwe logo). Verder wordt Stefan Roosendaal aangesteld als CEO en zal Gijs Hermans als COO verantwoordelijk worden voor de operationele kant van de samenvoeging. Uiteraard blijven alle overige teamleden van het huidige Auréus op dezelfde positie. Het nieuwe bestuur zal daarnaast bestaan uit Paul Dohmen van Attent (CFO) en Jeroen van Lom van Boer & Olij Securities (CIO).

Persoonlijk met “operational excellence”

Door de gebundelde krachten kunnen we ons op een aantal vlakken effectiever en efficiënter organiseren. Hierdoor kunnen we in de toekomst nog meer focus leggen op het persoonlijke contact met onze klanten. We hebben eenduidig naar elkaar uitgesproken dat deze samenvoeging absoluut niet ten koste mag gaan van het vertrouwde karakter van de verschillende partijen. Alle partijen kenmerken zich immers door sterke lokale betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor hun klanten. Dit blijft prioriteit in de nieuwe organisatie. Het nieuwe Auréus is persoonlijk, gekenmerkt door “operational excellence”.

Onderscheidende portefeuille

Auréus wil zich in de markt onderscheiden met een verantwoord beleggings- en investeringsbeleid met vooruitstrevende accenten. Dankzij de bundeling van de krachten ontstaat er ook op dit gebied nog meer expertise en de mogelijkheid voor verder specialisatie. Zo zullen er naar verwachting meer kansen ontstaan op het gebied van vastgoed- en private equity investeringen, iets waar bij Auréus een groeiende behoefte aan is. Wij hebben er dus alle vertrouwen in dat we deze krachtenbundeling tot een succes gaan maken waarvan onze klanten al snel zullen profiteren. Uiteraard beseffen wij dat er diverse vragen zullen zijn. Zoals u van ons mag verwachten zal uw vaste contactpersoon u daarom ook spoedig persoonlijk verder informeren. Daarnaast verwijzen we u naar de nieuwe website www.aureus.eu. Hier is meer informatie omtrent de voorgenomen samenvoeging en de betrokken partijen te vinden.