aureus-vermogen-uitzicht-machinekamer-maas

Verantwoord.

Voor ons betekent verantwoord allereerst realistisch. Wij beloven u geen gouden bergen maar scheppen reële verwachtingen en daarmee haalbare doelstellingen. Wij baseren ons in ons beleggingsbeleid dus ook op feiten. Daarnaast willen wij verantwoord omgaan met de wereld om ons heen. Beleggers kunnen met behulp van hun middelen direct invloed uitoefenen op bedrijven (door middels van stemrecht en engagement) en zijn daarom een belangrijke groep als we een samenleving willen creëren waarin respect is voor elkaar en de natuur en waarin rekening gehouden wordt met de behoeften van de generaties na ons. Een groeiend aantal beleggers vindt het dan ook belangrijk om naast financieel rendement, tevens verantwoord rendement te behalen op hun vermogen. Auréus zit ook zo in de wedstrijd. Daarom brengen we, zoals u van een goed rentmeester mag verwachten, voor onze beleggingen in beeld in welke mate ze aan de ESG-criteria voldoen. ESG staat voor Environmental, Social en Governmental en wil dus zeggen hoe bedrijven omgaan met het milieu, met andere mensen en hoe de bedrijfsvoering in algemene zin is. Deze beoordeling is een belangrijke pijler in ons selectieproces.