Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een zeer bewogen beleggingsjaar. En daar waar we in vorige jaren in december nog op een geringe eindejaarsrally mochten rekenen, is deze tot op heden zeker nog niet in beeld. Afgelopen donderdag kenden veel Europese beurzen met verliezen boven de 3% nog de sterkste dalingen sinds het Brexit referendum in juni 2016. Oorzaak ligt in de onduidelijkheid in de communicatie tussen de VS en China over de gemaakte handelsafspraken. Daar bovenop kwam het nieuws over de arrestatie van de financieel directeur Meng Wanzhou van het Chinese bedrijf Huawei. Ze zouden zich niet gehouden hebben aan de Amerikaanse handelssancties tegen Iran. In China is men hier verontwaardigd over en het doet de prille resultaten in de onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen de VS en China weinig goeds.
Over deze volatiliteit heeft u dit hele jaar al veel kunnen lezen. Maar na de eerste flinke koersdalingen eind september, kenden ook de maanden oktober en november veel op en neer bewegingen. Nieuwe bodems werden én worden nog steeds getest. Waar het stopt is niet te voorspellen en zeker is dat men er ook bijna onmogelijk positie op kan innemen. Dit omdat de financiële markten nog teveel gedreven worden door sentiment. Het huidige pessimisme op de deze markten zien we niet terug in de reële economie en het is te hopen dat de reële economie ook niet besmet raakt door dit pessimisme, hetgeen men dan terug zou kunnen zien in de diverse vertrouwenscijfers. Maar tot op heden draaien de wereldeconomieën best nog goed. Ja, misschien iets minder goed dan de afgelopen jaren, maar dat mag ook niet maatgevend zijn.
Verder lezen we ook veel over de rentecurve, met name over die in de VS. Die is nu tot het 5-jaars stuk invers, hetgeen betekent dat de korte rente hoger is dan het 5-jaars tarief. De 10-jaars rente is wel nog hoger dan de korte rente. Veel analisten kijken hier nauwgezet naar om een eventuele recessie te kunnen voorspellen. Maar door de enorme monetaire verruiming van de afgelopen jaren is een vergelijk met eerdere inverse rentecurves wellicht iets te kort door de bocht. Daarnaast blijkt de rentecurve niet echt een betrouwbare indicator voor het voorspellen van aandelenmarkten.
We hopen dat de komende weken iets rustiger zullen verlopen en dat de komende feestdagen de gemoederen weer iets zullen bedaren op de financiële markten. Met de kerstdagen zal er geen tweewekelijkse nieuwsbrief verschijnen, maar mocht u met prangende vragen zitten voor het jaareinde, kunt u ons zoals altijd gewoon bereiken.
Wij wensen u in ieder geval alvast veel rust en wijsheid toe richting het jaareinde en hopen dat u en uw familie kunnen genieten van mooie feestdagen!