Op de derde dinsdag van september vond Prinsjesdag plaats en presenteerde premier Rutte de miljoenennota. Volgens het kabinet gaan we er in 2020 in koopkracht gemiddeld 2,1% op vooruit, hoewel dit per situatie behoorlijk kan verschillen.

Het Nederlandse kabinet heeft wederom allerlei fiscale wijzigingen aangekondigd in het nieuwe belastingplan. In deze nieuwsbrief vindt u verschillende wijzigingen uit het plan die op u van toepassing kunnen zijn.

Werk en woning / Box 1

De invoering van een tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt al in 2020 ingevoerd, in plaats van in 2021. Vanaf volgend jaar gelden er dus nog slechts twee belastingtarieven, in tegenstelling tot de huidige vier schijven. Het tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekering voor 2020 komt in de 1e schijf – bij een belastbaar inkomen tot en met € 68.507 – uit op een tarief van 37,35%. Boven dit bedrag geldt in de 2e schijf een tarief van 49,50%. Heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, gaan in 2020 omhoog t.o.v. de huidige situatie.

De zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers zal worden verlaagd van de huidige € 7.280 naar € 7.030 in 2020. Tot en met 2028 zal deze zelfstandigenaftrek jaarlijks verder worden verlaagd om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen.

Het maximale aftrektarief van de hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren met inkomens in de hoogste schijf, wordt al geleidelijk afgebouwd. Het plan is om dit vanaf 2020 te versnellen. Nu zijn de aftrekbare rente en kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 49%. In 2020 zal dit 46% zijn. In de jaren daaropvolgend wordt het percentage verder verlaagd naar 37,05% per 2023. Indien uw inkomen lager is dan € 68.507 dan ondervindt u geen fiscaal nadeel door deze maatregel.

Aanmerkelijk Belang / Box 2

Het huidige 25%-tarief in box 2 wordt in 2020 verhoogd naar 26,25%. Aanvankelijk lag het voorgenomen percentage hoger, maar dit is gematigd omdat tarieven voor de vennootschapsbelasting minder werden verlaagd. Door de verhoging van het tarief van voordelen uit aanmerkelijk belang kan het voordeliger zijn om nog in 2019 een dividenduitkering te doen aan de aandeelhouder (DGA) in privé, bijvoorbeeld ter verlaging van schulden aan de BV.

Sparen en beleggen / Box 3

De belastingheffing in box 3 wijzigt in 2020 nagenoeg niet; het tarief blijft 30%. Het heffingsvrij vermogen wordt iets verhoogd naar € 30.846. In 2019 was dit € 30.360. De systematiek voor het vaststellen van het forfaitaire rendement blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit wijzigt naar verwachting wel vanaf 2022; de heffing in box 3 zal dan aansluiten bij de werkelijke spaarrente doordat er dan gekeken wordt naar de werkelijke verhouding tussen beleggingen, spaargeld en schulden.

Vennootschapsbelasting

Het vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot € 200.000 wordt in 2020 verlaagd naar 16,5%. In 2019 is dit tarief 19%. Voor winsten boven de € 200.000 was aanvankelijk een verlaging voorgesteld, echter het toptarief wordt pas in 2021 verlaagd. Voor komend jaar blijft het tarief voor winsten boven de € 200.000 daarom 25%. Ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een betalingskorting indien zij de vennootschapsbelasting in één keer voldoen. Deze betalingskorting geldt nog in 2019 en 2020, maar wordt daarna afgeschaft.

Lening eigen vennootschap

Aanmerkelijkbelanghouders die excessief geld lenen bij hun eigen vennootschap zullen vanaf 2022 belasting moeten betalen over die leningen. Het gaat hierbij om leningen boven de € 500.000. Onder dit bedrag vallen geen eigenwoningschulden. Het kan derhalve raadzaam zijn eventuele schulden aan de vennootschap vóór 2022 gedeeltelijk af te bouwen.

Bijtelling privégebruik elektrische auto

Momenteel bedraagt de bijtelling privégebruik voor volledig elektrische auto’s 4% van de cataloguswaarde, voor zover deze niet meer bedraagt dan € 50.000. Boven dit bedrag bedraagt de bijtelling 22%. In 2020 zal de bijtelling verdubbelen naar 8% over de eerste € 45.000 en in volgende jaren zal het bijtellingspercentage verder stijgen totdat er in 2026 geen onderscheid meer is tussen reguliere brandstofauto’s en elektrische auto’s van de zaak.

Alle wijzigingen uit het nieuwe belastingplan te benoemen gaat wellicht wat ver, vandaar dat wij ons beperken tot de belangrijkste wijzigingen voor het jaar 2020. Uiteraard staan we u graag te woord voor een verdere toelichting en bekijken we met u of met uw accountant/fiscalist samen de impact voor uw persoonlijke situatie.