De hernieuwde escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en China zorgde voor nieuwe onzekerheid onder beleggers. Na het besluit van president Trump om nieuwe importtarieven te gaan heffen op Chinese goederen sloeg de Chinese centrale bank terug met een devaluatie van de yuan. De Chinese centrale bank gaf eerder aan de munt niet te zullen gebruiken als wapen in het handelsconflict tussen de beide economische grootmachten. Beleggers waren er niet gerust op en vreesden naast de handelsoorlog voor een valutaoorlog en een zwakkere wereldwijde groei.

Afgelopen week veerden beurzen vervolgens weer op na het telefoongesprek tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin. Ze maakten bekend de gesprekken van het handelsoverleg te hervatten. De VS besloot tevens tot uitstel van nieuwe importtarieven op bepaalde Chinese producten. Hoewel een akkoord vooralsnog ver weg lijkt putten beleggers hoop uit het bericht dat de presidenten Trump en Xi Jinping op korte termijn weer met elkaar zullen spreken.

Door de handelsspanningen en de lagere groeiprognoses wordt nu steeds meer gekeken naar de rol die de centrale banken zullen spelen. Verwacht wordt dat de Amerikaanse Fed zich meer accommoderend zal gaan opstellen, gericht op het ondersteunen van de economie. Gedacht moet worden aan renteverlagingen al dan niet in combinatie met nieuwe steunaankopen van obligaties, ofwel kwantitatieve verruiming. Datzelfde scenario is te verwachten van de ECB die waarschijnlijk in september tot actie over zal gaan. De Fin Olli Rehn, één van de topmensen van de ECB, gaf aan de aankoop van aandelen zelfs niet uit te sluiten. Achterliggend doel hierbij is om het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument weer te herstellen en hen te verleiden tot meer investeringen respectievelijk consumptieve bestedingen. Kleinere centrale banken in het Pacific-gebied gingen al over tot renteverlagingen als stimulerende actie, ter preventie op de mogelijke negatieve effecten van de handelsoorlog.

Het zal echter de vraag zijn of al deze maatregelen tot hun beoogde doel zullen leiden. De lagere rente zou goed moeten zijn voor economische groei, maar zorgt ook voor een toename van recessieangst. Consumenten worden immers dagelijks geconfronteerd met krantenkoppen over de handelsoorlog, een mogelijke recessie en omgekeerde rentecurves en zullen wellicht terughoudend zijn met consumptieve bestedingen. Ook het bedrijfsleven verkeert in onzekerheid door de handelsoorlog en de kracht van de economie. Beleggers staan voor het dilemma hoe te handelen; aandelen van cyclische bedrijven verkopen of juist niet? De VIX, een volatiliteitsindex voor aandelen, liet naar aanleiding van de oplopende sentimenten grote uitslagen zien.

Hoe het beleid van de centrale banken uitpakt, of we in een recessie zullen komen en wat het effect zal zijn van de nieuwe gesprekken in de handelsoorlog, is een kwestie van afwachten. Daarbij is er één zekerheid die we u als belegger kunnen geven. Overhaaste beslissingen nemen in tijden dat er onzekerheid is over de economie is niet de beste manier om te reageren.