Inmiddels hebben we het eerste halfjaar in 2019 erop zitten. Een halfjaar waar diverse beleggingscategorieën mooie plussen hebben laten zien. Zowel wereldwijde aandelen alsook wereldwijde obligaties noteren ruim boven het niveau van eind 2018. Zeker voor aandelen is het verlies uit het laatste kwartaal van 2018 goedgemaakt en noteren portefeuilles hoger.

Echter als vermogensbeheerder dien je met name vóóruit te kijken. Welke zaken zullen de komende tijd het nieuws bepalen en invloed hebben op uw beleggingen?

Kwartaalcijfers

Omdat we eigenlijk pas een week in het kwartaalcijferseizoen zitten is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Diverse bedrijven in de chipsector lieten meevallende cijfers zien. Daarnaast vielen met name de cijfers van Amerikaanse banken mee. We zagen echter ook enkele tegenvallers.

Het herstel van de beurs dit jaar werd in de laatste twee kwartalen gerechtvaardigd door de meevallende winstgroei van de bedrijven. De komende weken zullen ze zien of dit wederom het geval is.

Handelsconflict tussen VS en China

De in onze vorige nieuwsbrief genoemde wapenstilstand is nog steeds van kracht evenals de verwachting dat er een oplossing komt voor het conflict tussen beide landen. Echter de impact op het groeitempo van de Chinese economie is er wel degelijk. Over het tweede kwartaal kwam de groei van de Chinese economie uit op 6,20% op jaarbasis, het laagste groeipercentage sinds 1992.

Dat het handelsconflict ook buiten de VS en China merkbaar is zien we bijvoorbeeld aan de Japanse economie. De Japanse export is voor de zevende maand op rij gedaald.

Wat gaan de centrale banken doen?

Afgelopen week verlaagde de Zuid-Koreaanse centrale bank de rente voor het eerst in drie jaar. Met name een conflict met Japan drukt ook hier de economische groei. Op zich zullen we hier in Europa niet van wakker liggen, maar een renteverlaging door de centrale banken zou mogelijk ook in Europa en de VS kunnen volgen. Als gevolg van toekomstige tegenvallende groei en de lage inflatie in zowel Europa als de VS hebben de ECB en FED al aangegeven dat ze een ruimer monetair beleid kunnen gaan voeren. Met andere woorden, renteverlagingen en nieuwe opkoopprogramma’s van obligaties behoren weer tot de mogelijkheden om de markt steun te bieden.

Recessie?

De algemene consensus in de markt is dat er geen recessie komt. Echter de groei zal lager zijn dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. De economische groei in Europa zal dit jaar uitkomen op ongeveer 1,4% en in de VS op ongeveer 2%. Echter de impact van de handelsoorlog tussen de VS en China én onder andere de Brexit-perikelen zullen voelbaar zijn. Het feit dat centrale banken hebben aangegeven dat ze daar waar nodig zullen ondersteunen zorgt ervoor dat de kans op een recessie afneemt. Kortom, tegenvallende maar gestage groei lijkt de komende periode het meest waarschijnlijke scenario.