In het verre verleden hebben waarschijnlijk velen van u wel eens gelden op een spaarbankboekje geplaatst. Verscheidene malen per jaar ging u naar de bank, u stortte de (toen nog) guldens op het boekje en éénmaal per jaar werd de rente bijgeschreven. Een stuk later in de tijd werd het allemaal gemakkelijker en het spaarbankboekje verdween. Daarvoor in de plaats kwam de spaarrekening en nog later de internet variant hiervan.

Als u inmiddels al een mooi vermogen  had opgebouwd zette u uw eerste stappen op beleggingsgebied. U kocht samen met uw adviseur een aantal staatsobligaties. Elk jaar wist u exact hoeveel rente u op welk tijdstip ontving en op de afloopdatum ging u samen kijken naar nieuwe obligaties. Dit soort beleggingen worden ook wel fixed income genoemd.

Hoe anders is de situatie nu! Verleden week werd bekend dat het effectief rendement op een 10-jaars Nederlandse staatslening op het laagste punt ooit is beland, -/- 0,05%. De Duitse 10-jaars rente noteert zelfs -/- 0,22%. In de praktijk betekent dit dat als u nu een Nederlandse 10-jaars staatslening koopt, u elk jaar 0,05% moet bijbetalen. Ofwel dat u voor elke € 10.000 die u nu investeert de komende 10 jaar 5 euro naar de Nederlandse schatkist overmaakt. Dit kunnen we dus beter fixed loss noemen.

In zijn algemeenheid kan men stellen dat de huidige lage (en nu zelfs negatieve) renteniveaus te wijten zijn aan de matige economische prestaties van de Europese landen. Dit in combinatie met een zeer lage inflatie. Afgelopen week maakte de Europese Centrale Bank (ECB) bekend dat de kerninflatie in mei 0,80% bedroeg. Om het in perspectief te zetten, vanaf 2013 schommelt deze kerninflatie rond de 1%.

Afgelopen donderdag heeft ECB president Draghi aangegeven dat hij nog steeds vertrouwen heeft in een verder herstel van de economische groei en inflatie later dit jaar. Maar de ECB ziet ook de huidige bedreigingen (handelsoorlog VS – China, Brexit, gevaar van protectionisme). Dit heeft de ECB doen besluiten om de beleidsrente in ieder geval niet te verhogen voor het eerste halfjaar van 2020.  Voorts gaf Draghi aan dat er bij de ECB weer gesproken is over verdere maatregelen. Hierbij moet u denken aan verdere officiële renteverlagingen of het hervatten van het obligatie-opkoopprogramma. Ook kunnen banken zich weer melden bij de ECB vanaf september 2019 tot en met maart 2021 voor reeds eerder aangekondigde lening pakketten (TLTRO-III).

Kortom de komende tijd wordt de kans op structurele renteverhogingen steeds kleiner. Toch zijn obligaties in elke portefeuille nuttig, al is het maar om enigszins tegenwicht te bieden aan de volatiele aandelenmarkt. We trachten op verscheidene manieren rendement te halen in het risicobeperkend gedeelte van uw portefeuille zonder onverantwoorde risico’s te nemen. Dit doen we onder andere door niet alleen in Europese maar ook in Amerikaanse obligaties te beleggen. Het rendement op een Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie is momenteel bijvoorbeeld 2,12%. Voorts beleggen we wereldwijd ook in solide bedrijfsobligaties. Ten slotte beleggen we ook in een aantal risicobeperkende alternatieven die rendement nastreven onafhankelijk van de richting van de obligatie- of aandelenmarkten. Dat zijn nog niet de spaarrendementen uit de jaren 70 of 80, maar in ieder geval geen fixed losses…