De afgelopen maanden werd het nieuws veelal gedomineerd door niet direct aan bedrijven of de huidige stand van de economie gerelateerde zaken.  Denk aan het vele nieuws over het handelsconflict tussen Amerika en China en de Brexit.

Het feit dat deze onzekere zaken voorlopig naar de achtergrond zijn verdwenen leidt tot rust op de financiële markten en meer aandacht voor onder meer bedrijfscijfers. De rust zien we onder andere terug in de daling van de diverse volatiliteitsindices. De bekendste van deze indices is de VIX index (de volatiliteit ingeprijsd in de Amerikaanse aandelenmarkt). De huidige stand van de VIX index is iets boven de 12. Om het even in perspectief te zetten, een stand van 12 behoort tot de 13% minst volatiele periodes in het verleden.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 3,20% is gegroeid. Dit is fors meer dan de door de analisten voorspelde 2,30%. Voorts werd bekend dat de Amerikaanse inflatie is gedaald naar 1,30%, nog altijd duidelijk onder het doel van 2%. Met name deze inflatiecijfers worden goed in de gaten gehouden door de Amerikaanse Centrale Bank (FED). De kans dat op korte termijn een officiële renteverhoging komt is klein.

Inmiddels zitten we volop in het cijferseizoen, de eerste kwartaalresultaten van de bedrijven komen gestaag binnen. Inmiddels hebben 40% van de Amerikaanse ondernemingen hun resultaten gepubliceerd. De gerealiseerde winsten overtroffen de verwachtingen met  gemiddeld 5%. De gemiddelde omzet kwam 0,50% boven de schattingen uit.

Daar blijft Europa vooralsnog bij achter. In Europa komt de winst gemiddeld 7% onder de verwachtingen en komt de gemiddelde omzet 0,50% lager uit. Weliswaar hebben slechts 20% van de Europese bedrijven hun resultaten gepubliceerd en wellicht is het nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden maar de trend ten opzichte van Amerika lijkt zich voort te zetten.

De rust op de financiële markten, de goede  Amerikaanse groeicijfers in combinatie met de tot  nu gepubliceerde  resultaten  van de bedrijven hebben ervoor gezorgd dat  zowel de S&P 500 en de Nasdaq nieuwe records op de borden hebben gezet . Amerikaanse aandelen hebben een belang van ruim 55% in het risicodragend gedeelte van onze wereldwijd gespreide portefeuilles. Daarnaast noteert de EURUSD 1,1150. Dit jaar is de USD sterker geworden ten opzichte van de Euro waar u als belegger in Amerikaanse aandelen van profiteert.

Het gaat dit jaar voorspoedig op de financiële markten, en dus ook met uw beleggingsportefeuille. Echter het Internationale Monetaire Fonds (IMF) waarschuwt ook in haar rapport “World Economic Outlook: Growth Slowdown, Precarious Recovery” voor mogelijke risico’s.

Vooralsnog lijken er geen beren op de weg (geen overtrokken sentiment en er is sprake van een lage inflatie, lage rente en een sterke  Amerikaanse economie) maar oplettendheid blijft geboden. Een goed gespreide beleggingsportefeuille blijft de basis van goed en solide vermogensbeheer.