“Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente”. Deze spreuk die we aantreffen in het stadswapen van Venlo betekent zoveel als “Haast je langzaam, doe alles met verstand”. Een passende spreuk wellicht bij het carnaval dat in Zuid-Nederland is losgebarsten, maar ook treffend voor de politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel die we de afgelopen weken zagen.

In het Verenigd Koninkrijk stemde het Lagerhuis in januari massaal tegen het akkoord dat premier Theresa May sloot met de EU. Onder druk dat een aantal van haar ministers dreigden op te stappen zwichtte May afgelopen week en kwam met twee opties die voorheen werden uitgesloten. Ze beloofde het Lagerhuis om te stemmen over een no deal-Brexit als haar huidige deal opnieuw wordt verworpen in de stemming van 12 maart aanstaande. Als deze no deal-Brexit ook geen meerderheid van stemmen krijgt zal een stemming volgen over een uitstel van de Brexit. Dit laatste scenario geeft May dan enige ruimte om wederom te lobbyen voor een oplossing doordat de Brexit-deadline van 29 maart zal worden opgeschoven. Labourleider Jeremy Corbyn zag ondertussen een aantal partijleden uit onvrede vertrekken en gaf aan met een alternatief Brexitplan te komen.

De ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un en de Amerikaanse president Donald Trump in de Vietnamese hoofdstad Hanoi liep uit op een flop. Negen maanden na de gesprekken in Singapore kwam er geen afspraak op papier over denuclearisatie door Noord-Korea. De sancties van de Verenigde Naties tegen Noord-Korea, ingesteld vanwege dat kernwapenprogramma, blijven daardoor van kracht. Beide regeringsleiders trachtten echter na deze non-deal de top toch als een succes te zien.

Positieve berichten waren er wel te melden in de handelsbesprekingen tussen de VS en China. De wapenstilstand in de handelsoorlog tussen beide landen, die oorspronkelijk gold tot 1 maart, werd verlengd. De verhoging van importheffingen op Chinese goederen, die eerder aangekondigd werd, is daarmee voorlopig van de baan. De kans dat dit in afzienbare tijd zou kunnen leiden tot een handelsakkoord werd hierop hoger ingeschat.

Goede macro-economische cijfers voor zowel de Japanse en Chinese economie gaven een extra steun in de rug. Voor China was dat overigens wel met behulp van stevige stimuleringsmaatregelen.

In de VS werd melding gemaakt van een sterke stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en een sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse economie. Bedrijfscijfers die gepresenteerd werden, waren veelal boven verwachting. De Fed maakte bekend geen haast te maken met de afbouw van de obligatieportefeuille die opgebouwd is in de periode van kwantitatieve verruiming (QE). Geruststellende woorden van Fed-president Jerome Powell, dat de rente voorlopig ongemoeid blijft, maakten het plaatje compleet.

Het ‘fundament’ won daarmee van het ‘sentiment’. Beleggers reageerden positief en aandelenmarkten konden daardoor de opgaande lijn van dit jaar voortzetten.