KBL European Private Bankers (KBL epb), het moederbedrijf van Theodoor Gilissen Bankiers, heeft een voorlopige overeenkomst met BNP Paribas Wealth Management gesloten voor de overname van Insinger de Beaufort. Na afronding van de overname heeft KBL epb het voornemen om Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort als gelijken te laten fuseren. De verwachting is dat de overname later dit jaar zal zijn afgerond en dat de beoogde fusie in de eerste helft van 2017 zal plaatsvinden. De activiteiten van Theodoor Gilissen voor zelfstandige vermogensbeheerders blijven ook na de beoogde fusie nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsstrategie. Daarom zal er in principe voor onze cliënten niets veranderen. Als er al zaken worden gewijzigd, dan zullen dit verbeteringen zijn die mogelijk worden door de krachtenbundeling. Theodoor Gilissen zal ons op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en als de fusie definitief wordt, zullen wij onze cliënten hierover informeren.