Auréus Vermogen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ook in 2017 zet dit door. In ons groeipad hebben we duidelijke afspraken gedefinieerd met onze grootste depotbank Theodoor Gilissen. Afspraken over het verder optimaliseren van de condities voor onze klanten die bij hen zijn ondergebracht. Onlangs hebben we dan ook weer een nieuwe grens in onze groei bereikt, hetgeen wederom een verbetering van de tarieven voor onze klanten betekent. In dit specifieke geval zijn de transactiekosten verder verlaagd. De nieuwe tarieven zijn per 1 maart ingegaan. Mocht u hierover meer willen weten vraagt u het dan gerust aan uw aanspreekpunt.