Risico’s en criteria

Sommige van onze relaties vragen ons regelmatig naar de mogelijkheden op het gebied van directe vastgoedinvesteringen. Zeker in iets onstuimigere tijden op de beurs neemt de vraag toe. Beleggen in direct vastgoed is echter niet risicoloos. Wellicht is de koers niet zo volatiel, immers het vastgoed wordt niet dagelijks gewaardeerd, en de rendementen lijken stabieler. Toch liggen er altijd een paar specifieke risico’s op de loer. Denk daarbij vooral aan het risico op (geheel of gedeeltelijk) waardeverlies en bijvoorbeeld het liquiditeitsrisico (vrijwel geen tussentijdse verhandelbaarheid). Dit betekent dat dit soort investeringen alleen gedaan kunnen worden met daadwerkelijk vrij belegbaar vermogen. Dat is dat deel van het vermogen dat geen specifieke inkomens- of vermogensdoelstelling heeft en een lange horizon kent. Als je daarbij bedenkt dat veel projecten een minimale inleg van €50.000 of €100.000 vereisen, dan heeft men om een bepaalde spreiding te kunnen realiseren een aanzienlijke reserve nodig. Auréus ziet dit soort investeringen dan ook alleen als eventueel onderdeel van een breed gespreide portefeuille, waarbij de specifieke verdeling over de verschillende asset categorieën persoonsgebonden en dus maatwerk is. Vraagt u ons bij interesse zeker naar de mogelijkheden.

Moeilijke zoektocht

Auréus is continu op zoek naar vastgoedopportuniteiten (woningen) voor onze klanten. De grote vraag naar onroerend goed heeft zeker in Nederland geleid tot oplopende prijzen en dalende (aanvangs)rendementen. Het is juist dan ook van belang trouw te blijven aan de investeringscriteria. Een aantal projecten waar Auréus naar gekeken heeft, hebben we in de due diligence fase afgeblazen, simpelweg omdat ze uiteindelijk niet aan onze criteria voldeden. We blijven echter hoopvol en hebben het afgelopen jaar gelukkig wel enkele buitenlandse projecten mogen begeleiden. Het bezoek van Stefan aan enkele lokale partners in Wenen, Budapest en de Verenigde Staten de afgelopen weken bevestigt dat er nog mooie projecten in het verschiet liggen.