Vastgoed nu ook als onderdeel van de beheerportefeuilles

De afgelopen kwartalen zijn wij ook druk bezig geweest met de zoektocht naar vastgoed en private equity als onderdeel van onze beheerportefeuilles. Vanuit onze integrale aanpak zijn we er namelijk van overtuigd dat deze beleggingscategorieën goede diversificatie en optimalisatie kunnen bieden. Probleem bij deze categorieën is echter vaak dat ze als beursgenoteerde producten
worden aangeboden. Hiermee hebben ze dan een vanuit risico oogpunt ongewenste correlatie met voornamelijk de categorie aandelen. Daarnaast is ook de liquiditeit van dit type beleggingen een probleem. In een beheerportefeuille is het immers niet wenselijk fondsen opgenomen te hebben, waarbij het bijvoorbeeld één jaar duurt voordat ze liquide zijn. Vastgoed en private equity zijn natuurlijk niet zeer liquide. Tot slot is de minimale inleg vaak te hoog voor een gemiddelde beheerportefeuille.

De oplossing

Dit soort alternatieven zijn dus in de regel zeer lastig te vinden. Eind vorig jaar is Auréus Vermogen echter in contact gekomen met Capital Coach. Hierbij kwam onder andere ook onze wens met betrekking tot eerdergenoemde behoefte naar vastgoed en private equity voor beheerportefeuilles ter sprake. Met het Capiva Plus Fund hebben we hier nu een oplossing voor. Het fonds belegt voor 70% in Nederlands en Belgisch vastgoed en voor 30% in bestaande, niet beursgenoteerde bedrijven. De investeringen binnen dit fonds worden gedaan volgens vastgestelde criteria, die zeker voor
het vastgoed conservatief genoemd mogen worden. Het vreemd vermogen is beperkt en de aflossing hoog (volgens het annuïteiten principe). De verhandelbaarheid van één keer per maand zorgt er tevens voor dat het issue omtrent liquiditeit grotendeels ondervangen wordt.

We zullen dit fonds stapsgewijs in de beheerportefeuilles opnemen en zijn gestart met een belang van ongeveer 5% (profielafhankelijk). De komende maanden zullen we dit waarschijnlijk uitbreiden naar om en nabij de 10% van de portefeuilles waarmee we dan ongeveer 7% vastgoed en 3% private equity als toevoeging in de portefeuilles hebben opgenomen. Uiteraard vertellen we u graag meer over deze mooie toevoeging!