Uitbreiding vastgoedactiviteiten

Ook afgelopen kwartaal heeft Auréus Vermogen haar klanten weer mogen adviseren over een tweetal nieuwe vastgoedproposities. Het betrof ditmaal investeringsmogelijkheden in Atlanta en in Praag. Tevens hebben in de maand juni veel jaarvergaderingen plaatsgevonden van diverse projecten waarin onze klanten rechtstreeks deelnemen. Deze vergaderingen werden door ons gedegen voorbereid en positief kritisch bijgewoond waarbij we ook veel klanten vertegenwoordigd hebben. Het is fjn om te melden dat alle lopende projecten goed presteren. Voor enkele projecten wordt volgend jaar zelfs al een mogelijke exit verwacht.

Daar waar uit spreidingsoverwegingen advies over direct vastgoed vaak alleen toepasbaar blijkt voor de grotere vermogens, heeft Auréus Vermogen afgelopen maanden ook de mogelijkheden van direct vastgoed als onderdeel van de beheerportefeuilles onderzocht. Voordeel van direct vastgoed boven bijvoorbeeld bestaande beursgenoteerde vastgoedfondsen, is dat de correlatie met de categorie aandelen veel lager is. Dat betekent minder volatiliteit en meer echte diversifcatie en dus een waardevolle toevoeging voor de beheerportefeuilles. Voorwaarde daarbij is dat er wel sprake moet zijn van voldoende spreiding en voldoende liquiditeit (minimaal maandelijkse verhandelbaarheid). Onze zoektocht heeft vooralsnog geleid tot een passend initiatief dat zich momenteel in de due diligence fase begeeft, maar de voortekenen zijn veelbelovend en daarom toch al het vermelden waard. Nog even geduld dus en we hopen u hier snel over te kunnen berichten.