Uitbreiding vastgoedprojecten en nieuwe deals in de maak

Afgelopen kwartaal zijn wij weer druk doende geweest met het analyseren van diverse vastgoedopportuniteiten in de markt. Dat heeft ertoe geleid dat er een tweetal vastgoedinvesteringen konden worden voorgelegd. Het Zorgwoningenfonds II van Holland Immo Group is een project dat belegt in zorgwoningen in de omgeving van Zwolle. Auréus heeft een behoorlijk deel van de inschrijving kunnen reserveren voor haar klanten. Met REALIANCE hebben we in Mannheim een overname van een stuk eigen vermogen van het ontwikkelproject Postquadrat Mannheim kunnen vastleggen.

De oorspronkelijke eigen vermogen verschaffer (Eyemaxx Real Estate AG, waarmee ook het project Sonnenhöfe Berlijn is gerealiseerd) kan deze gelden weer herinvesteren in de aanloopfase van nieuwe projecten, maar blijft zelf ook gedeeltelijk geïnvesteerd. Tevens geven ze een hoofdsom- en rendementsgarantie af. Daarmee ligt het aantal vastgoedprojecten waarin Auréus klanten participeren inmiddels al op veertien.

In februari en maart heeft Stefan Roosendaal samen met REALIANCE bezoeken gebracht aan bestaande en mogelijk toekomstige nieuwe projecten in onder meer Boedapest, Praag en de Verenigde
Staten. Daarbij is ook met de lokale partners de voortgang in de bestaande projecten besproken. Over de bevindingen zijn we zeer content. Ook liggen er weer genoeg nieuwe kansen, waarover we u hopelijk snel kunnen berichten.