De afgelopen weken zijn de aandelenkoersen in een vrije val geraakt. Zo daalde de Nederlandse AEX-index met bijna 20%. Gisteren stonden we tussentijds zelfs 9% lager. Emotie voert de boventoon. Eerst verkopen, dan nadenken lijkt momenteel het motto van de markt te zijn. De effecten daarvan worden ook nog eens uitvergroot door de geringere liquiditeit die kenmerkend is voor een zomerperiode. Technische factoren, zoals de expiratie van future- en optiecontracten, spelen eveneens een rol in de huidige marktturbulentie. De optelsom van dit alles: markten laten overdreven bewegingen zien in respons op de situatie in China en op de grote kapitaaluitstroom vanuit opkomende markten.

Wat is er aan de hand?
Op 13 augustus schreven we al over de onrust op de beurzen als gevolg van de onverwachte devaluatie van de Chinese Yuan. Deze onrust bleek echter nog maar het begin te zijn. Aandelenkoersen zijn verder gedaald doordat met name de valuta van veel opkomende landen een forse dreun kregen en ook de grondstoffen veel hebben moeten inleveren. Naast de vrees voor de economische vertraging in China, meldde ook Griekenland zich weer aan het front. Premier Tsipras heeft zijn ontslag ingediend en wil nieuwe verkiezingen uitschrijven. De onzekerheid werd afgelopen vrijdag verstrekt doordat een belangrijke Chinese industrie-indicator met enkele tienden van een procent was gedaald. Blijkbaar was dit te veel van het goede voor de markt en werden wereldwijde aandelen nog massaler verkocht.

Is het dan allemaal negatief?
Nee zeker niet: bepaalde positieve fundamentele factoren worden momenteel genegeerd. Zo liet de index die het financiële klimaat in China meet, onlangs een verbetering zien. Recente macrodata uit de ontwikkelde markten tonen ook nog steeds een bemoedigend beeld. Dit geldt met name voor de VS en de eurozone. De producerende industrie in de eurozone trekt aan, zoals deze maand duidelijk naar voren kwam uit de zogenoemde inkoopmanagersindices. Verder waren de bedrijfscijfers over het tweede kwartaal in de eurozone en de VS grosso modo beter dan verwacht, dit zijn de eerste tekenen dat deze regio’s een cyclische sprong vooruit gaan maken.

Hoe gaat het verder?
De onzekerheid zal geleidelijk afnemen. Hoe lang dit duurt is moeilijk te voorspellen. Markten zullen allerlei vormen van onzekerheid inprijzen totdat er duidelijke bewijzen zijn dat het economisch momentum in China stabiliseert. Daarnaast zullen de markten ervan overtuigd moeten raken dat de angst voor een sterkere devaluatie van de yuan ongegrond is. Bovendien zal het tijd kosten voordat beleidsmaatregelen van de Chinese autoriteiten effect krijgen op de reële economie. Mocht de marktturbulentie in China ernstige vormen aannemen, dan kunnen de autoriteiten echter krachtige noodmaatregelen treffen en de markten royaal voorzien van liquiditeit. Lage olieprijzen, een gematigd economisch herstel in de VS en in de eurozone, alsmede stabielere wisselkoersen van de belangrijkste valuta’s gepaard gaande met weer meer liquiditeit in september, zouden een stabilisering van het huidige negatieve sentiment in gang moeten zetten.

Wat te doen?
Financiële markten zijn grillig en forse dalingen zijn nu eenmaal onderdeel van deze grilligheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het onmogelijk is om deze dalingen structureel te voorspellen. Sterker nog door het risico dat door deze periodes wordt veroorzaakt, wordt u als belegger op termijn juist beloond in de vorm van rendement. Helaas neemt emotie in dit soort markten vaak de overhand. Hierbij ondersteund door de media die met angstaanjagende koppen de paniek alleen maar vergroten. Wij adviseren u echter om u hier niet door mee te laten slepen. De risico’s in onze portefeuilles zijn optimaal gespreid, maar zelfs de allerbest gespreide beleggingsportefeuille zal op een gegeven moment een periode in waarde dalen. In extreme gevallen zoals in 2008 kan zo’n periode lang aanhouden, maar meestal is de duur kort. Juist in dit geval aandelen verkopen vinden wij zeer onverstandig. In tegendeel; voor startende beleggers of portefeuilles waarin aandelen nog ondervertegenwoordigd zijn, kunnen de huidige marktomstandigheden juist koopgelegenheden bieden. Uiteraard volgen wij de marktontwikkelingen en de implicaties daarvan voor uw beleggingsportefeuille nauwgezet. We houden daarbij echter vast aan onze op lange termijn gerichte beleggingsfilosofie. Zoals we in een artikel van enkele maanden geleden al zeiden: “Stick to the plan”.

Onze allerbelangrijkste tips: Vertrouw op deze lange termijn en neem gerust contact met ons op als er vragen zijn of u gewoon even wilt sparren over uw situatie. Wij staan klaar voor u.