Aanstaande donderdag 8 oktober van 15.30 uur tot 18.00 uur organiseren wij samen met Huver Advocaten enPensioenPoint een seminar met als titel: Uw werk – Pensioen & Vermogen. Het seminar vindt plaats in de kleine zaal van het Theater De Maaspoort. U kunt zich nog aanmelden door een mailtje te sturen naar: seminar@huveradvocaten.nl.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 

– Wat zijn uw verplichtingen bij re-integratie?
– UWV toetst steeds strenger bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
– Pensioen DGA in eigen beheer
– Welk rendement kunt u verwachten bij beleggen?
– Toegevoegde waarde goed gespreide effectenportefeuille
Bob van Brink – Huver Advocaten

De zieke werknemer – wat moet en wat mag?
De taken en verantwoordelijkheden van de werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Niet alleen moet de werkgever risico dragen in het kader van de loon doorbetaling, maar hij heeft ook allerlei taken waar het de re-integratie van de werknemer betreft. Hoewel niet altijd zichtbaar, loopt de werkgever daarin ook forse risico’s. In de bijdrage zal worden ingegaan op de verplichtingen van werkgever en werknemer tijdens ziekte en bij re-integratie. Wat zijn de do’s en don’ts. Hoe gaat u om met bijvoorbeeld een weigerachtige werknemer, een arbeidsconflict of verslaving? Wat is de rol van de bedrijfsarts en hoe toetst UWV?

Pepijn Coehorst – PensioenPoint
Het pensioen van de directeur grootaandeelhouder
Al jaren ligt het pensioen in eigen beheer van de directeur grootaandeelhouder onder vuur. Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes een brief naar de tweede kamer gestuurd met zijn plannen voor het pensioen in eigen beheer. In de presentatie wordt ingegaan op deze plannen en de alternatieven. Mogelijk komt er meer duidelijkheid op Prinsjesdag en kunnen wij u zeer actueel nieuws vertellen op dit seminar!

Roy Hillen – Auréus Vermogen & Advies
Waarom beleggen, waarom nu en hoe?
Is het nu interessant om te gaan beleggen? Of kunt u uw vermogen beter op een spaarrekening laten staan tegen de huidige lage rentes? Wat kunt u verwachten ten aanzien van rendement? En hoe zit het met de risico’s verbonden aan beleggen? Tijdens deze bijdrage zullen we dieper ingaan op de toegevoegde waarde van een goed gespreide effectenportefeuille en de samenstelling hiervan. En als u dan belegd bent, hoe gaat u dan om met tussentijdse koersschommelingen en al het positieve en negatieve nieuws dat dagelijks tot u komt?