“Investing is simple, but not easy” – Warren Buffet

Je moet niet alle eieren in één mandje leggen want dat verhoogt je risico. Spreiding is daarom hét wapen tegen risico. Tot zover is beleggen eenvoudig. Daarna volgt echter de vraag waarin te spreiden. Wij hebben ervoor gekozen om dit te doen in risicobeperkende alternatieven. En vervolgens blijkt beleggen niet gemakkelijk. Deze alternatieven kunnen namelijk erg ondoorzichtig zijn en zaken als kostenstructuur en verhandelbaarheid moeten zeer goed geanalyseerd worden. Waarom kiezen wij daar dan nu toch voor? In de grafiek is te zien dat een toevoeging het risico van de portefeuille reduceert bij een gelijkblijvend of zelfs verbeterd rendement. Zeker nu geldt dit, omdat obligaties momenteel gekenmerkt worden door lage rendementen en relatief hoog renterisico. Daarnaast kiezen wij voor fondsen met een zeer lage tot negatieve correlatie met zowel aandelen als obligaties, hetgeen ons helpt in tijden van stress. Omdat de selectie van fondsen met de gewenste kenmerken hier essentieel is en er juist ook binnen deze categorie breed gespreid moet worden, zullen wij in het eerste kwartaal van dit jaar een nieuw fonds opnemen dat deze wensen nog beter kan waarborgen en voor een nog betere spreiding gaat zorgen. Hierover zullen we u uiteraard informeren.