Auréus heeft een duidelijke visie waarop haar beleggingsbeleid is gestoeld. Met dit beleid wordt richting gegeven aan de manier waarop de portefeuille worden samengesteld. De reis door het universum van beleggen is oneindig. En er is altijd ruimte voor verbetering.

 


 

Auréus samen met Professor Rob Bauer haar beleggingsbeleid onder de loep genomen. Het doel: een nóg uitgebalanceerder beleggingsportefeuille. Het instrument: de zogenaamde ‘Core Satellite’ benadering. “Dankzij de zeer vergaande financiële kennis van Rob Baurer en zijn achtergrond op het gebied van beleggingstheorieën, zijn we tot nieuwe inzichten gekomen voor ons beleggingsbeleid”, aldus Gijs Hermans. “Met de nieuwe Core Satellite benadering komt onze expertise optimaal uit de verf. Het biedt ons de mogelijkheid om te profiteren van interessante kansen die voorbij komen.”

De ruimtereis kan beginnen!

Hoe het werkt

De benadering houdt in dat een gedeelte van de beleggingen (circa 60%) wordt ingevuld met wereldwijde fondsen in zowel aandelen als obligaties. Roy Hillen: “Met deze ‘core’ brengen we een vaste basis aan in onze portefeuille. Fondsen in de core zullen in de regel voor langere tijd in de portefeuille blijven. De core wordt aangevuld met satellieten. Deze satellieten bestaan uit beleggingen waarvoor we op kortere termijn positieve verwachtingen hebben. Deze hebben betrekking op regio’s, trends en sectoren.” Gijs vult aan: “De grootste vijand van beleggers is emotie. Beslissingen zijn vaak emotioneel ingegeven. Zakken de beurskoersen, dan word je gedwongen om te kopen. Stijgen de koersen dan voel je dat je moet verkopen. Dankzij de nieuwe benadering denken we beter bij de benchmark te kunnen blijven. Met andere woorden, we houden een vaste kern die aansluit bij het gemiddelde van de wereldwijde aandelen- en obligatie-index. De kern functioneert als vangnet, de satellieten gebruiken we om in te spelen op kansen op de korte termijn. Het uiteindelijke doel hiervan is om een zo optimaal resultaat te kunnen behalen voor onze cliënten.”

“Emotie is de grootste vijand van beleggers”

De actualiteit in de wereld

“Als we de reis vervolgen van ons beleid naar de huidige gebeurtenissen wereldwijd”, zegt Roy, “dan kunnen we stellen dat het jaar goed begon. Maar zoals het zo vaak gebeurt bij beleggingen, als iedereen denkt dat het goed gaat dan komt er iets voorbij wat dit verstoort. Deze zogenoemde ‘zwarte zwanen’ zijn onverwachte gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de globale financiële markten.” Gijs: “De onrust op de Krim zorgt op het moment voor wat onrust. Normaal gesproken zijn deze politieke issues niet meer dan een rimpeling, op lange termijn trekt dit weer glad. Net zoals dit het geval was in de situatie rondom Syrië en Libië. Het is echter oppassen dat de recente ontwikkelingen geen splijting tussen West en Oost teweeg brengt. Wij verwachten echter geen koude oorlog 2.0 omdat Rusland te veel te verliezen heeft. Maar mocht de situatie onverhoopt toch verslechteren dan zullen wij daar zeker op anticiperen.”

Macrocijfers bevestigen wereldwijde groei

Ondanks de beschreven situatie in de Oekraïne en andere ‘zwarte zwanen’ zoals de zware winter in de VS en de onzekerheid over het financiële stelsel in China, heerst er een optimistisch beursklimaat. Roy: “Je merkt aan alles dat we weer in de lift zitten. Opkomende landen echter, zijn het kind van de rekening en blijven achter. Omdat we dit zagen aankomen, waren we al gestart met onze belangen in deze landen af te bouwen. Hiermee gaan we verder. Daarnaast gebruiken we de huidige situatie om onze aandelenportefeuille aan te vullen met specifieke kleinere bedrijven in Europa, de zogenaamde ‘small caps’. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de rente nog wat gedaald en zijn obligaties goed op koers blijven liggen. Daarom voeren we op het moment weinig aanpassingen door in het risicomijdende deel van onze portefeuille.”

Sterkere dollar

“Als we tenslotte kijken naar de centrale banken in Europa en de VS, dan kunnen we met betrekking tot de eerstgenoemde concluderen dat er weinig gebeurt op het moment”, aldus Gijs. “De Europese Centrale bank houdt de kaarten stevig tegen de borst. Echter, wij denken dat de onderhuidse druk van de markt acties doet verwachten in de tweede helft van het jaar. Dat het monetaire beleid wordt verruimd. In de VS heeft voorzitter Janet Yellen aangekondigd om het ‘taperen’ (geleidelijk afbouwen van opkopen staatsleningen en hypotheekobligaties) door te zetten. Daarnaast kondigde ze aan dat de rente sneller verhoogd zal worden dan dat de markt tot nu toe had verwacht. Hierdoor verwachten wij dat de eerste renteverhogingen eerder aangekondigd zullen worden dan voorzien. Al met al steunen deze ontwikkelingen onze visie op een sterke dollar. Al met al kunnen we de recente ontwikkelingen goed plaatsen en integreren in een solide beleggingsvisie.”