Alhoewel er in de media veel gecommuniceerd wordt dat het verbod per 1 januari 2014 in werking treedt, blijft het tot 1 januari 2015 mogelijk dat instellingen provisies ontvangen of verschaffen op verkregen dan wel geleverde producten.

Zo blijkt onder meer uit de toelichting van het ministerie van Financiën op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014. Het ministerie van Financiën wil met deze overgangsperiode banken en andere dienstverleners de mogelijkheid geven om de transitie te maken naar provisievrije dienstverlening. Dit houdt dus in dat pas 1 januari 2015 de markt definitief overgaat op een provisieloos marktmodel.

Auréus Vermogen & Advies werkt sinds oprichting al volgens het provisieloze model, maar houdt er als belegger dus rekening mee dat u in 2014 nog geen garantie heeft dat dit overal geldt! Wij brengen graag voor u in kaart hoe de kostenstructuur van uw eventuele (overige) portefeuilles is vormgegeven.