Zoals onlangs medegedeeld is professor doctor Rob Bauer toegetreden tot de Raad van Advies van Auréus. In dit interview vertelt Rob Bauer wat zijn connectie is met Auréus en hoe zijn visie aansluit op de manier waarop Auréus haar cliënten tegemoet treedt.

 


Onlangs trad hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit Maastricht, Rob Bauers, toe tot de Raad van Advies van Auréus. In zijn onderzoek richt Rob zijn pijlen op institutionele beleggers, in het bijzonder pensioenfondsen, maatschappelijk verantwoord (of duurzaam) beleggen en corporate governance. Selectief adviseert en ondersteunt hij organisaties bij strategische beleggingsvraagstukken.Auréus is zeer verheugd met het feit dat Rob heeft toegezegd om zijn visie op vermogensbeheer te delen.

Jaren geleden gaf Rob nog college aan medeoprichter Gijs Hermans. Rob: “Vanuit mijn expertise krijg ik regelmatig het verzoek om te adviseren op het gebied van beleggingsvraagstukken. Normaliter ben ik daar terughoudend in, maar toen ik het verzoek kreeg om tot de Raad van Advies van Auréus te treden, ben ik daar op in gegaan. Niet alleen op persoonlijk gebied had ik een connectie met enkele partners. Vooral de manier waarop Auréus haar klanten en de markt tegemoet treedt, sluit aan op mijn visie.”

Eerlijk vertellen wat je doet

“Wat mij in deze branche drijft en enorm boeit, zijn de belangen van particuliere beleggers. In tegenstelling tot de grote institutionele beleggers, zijn hun particuliere tegenhangers sterk afhankelijk van het advies van private bankers. Vaak is de stortvloed aan informatie waarmee particuliere beleggers worden overspoeld te groot, de opbouw van de portefeuille onsamenhangend en de kostenstructuur niet transparant. Ik maak me sterk voor een transparante markt, waar private bankers en vermogensbeheerders hun klanten eerlijk vertellen wat ze doen. Doordat Auréus geen eigen producten heeft, maar optreedt als intermediair is hun rol anders dan de traditionele private banker. Zij kunnen zonder gekleurde bril op zoek gaan naar een optimale portefeuille voor hun klanten, gebaseerd op hun achtergrond en het gewenste risicoprofiel.”

De kosten zo laag mogelijk houden

“Naast advies op het gebied van strategische vraagstukken, wil ik Auréus vooral uitdagen. De huidige branche vraagt om aanbieders die hun klanten door en door kennen, en hun diensten daarop afstemmen. Mij gaat het erom dat de klanten er uiteindelijk beter van worden en dat er een hoge mate van transparantie wordt gegeven. Ik vind dat je de kosten zo laag mogelijk moet houden waar dat kan. Dit betekent geen overbodige handelingen uitvoeren en alleen kosten maken wanneer dat zinvol is voor het behalen van rendement. De combinatie van transparantie en kostenbeperking zie ik als een sleutel voor toekomstig succes in de branche. Auréus heeft alle troeven in handen om hierop in te spelen.”