In deze rubriek vragen wij een van de partijen in ons netwerk om hun licht te schijnen op een voor onze relaties relevant onderwerp. Dit kwartaal stelt Koenen & Co u op de hoogte van de privé-clausule, die geldt vanaf 1 januari 2018.

Schenkingen en/of erfenissen vallen vanaf 1 januari 2018 in principe niet meer in de gemeenschap van goederen. Hierdoor hoeven ze niet meer gedeeld te worden bij echtscheiding. Toch is het raadzaam om als schenker of erflater een privé-clausule op te nemen in de schenkingsakte of in het testament. Voor echtgenoten die voor 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapten, ontstond automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Dit tenzij de echtgenoten huwelijkse voorwaarden opstelden. De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat alles wat ieder van de echtgenoten had voor het huwelijk vanaf het huwelijk van beide samen is. Dus alle bezittingen maar ook alle schulden waren vanaf het huwelijk gemeenschappelijk. Ook alles wat de echtgenoten kregen gedurende het huwelijk was gemeenschappelijk. In de algehele gemeenschap zitten dus ook schenkingen en/of erfenissen. De nieuwe wet geldt alleen voor huwelijken die zijn voltrokken na 1 januari 2018. Vanaf die datum zullen alleen bepaalde zaken tot de gemeenschap van goederen behoren. De goederen die alsnog tot de gemeenschap van goederen zullen behoren, zijn

– Goederen die gezamenlijk bezit zijn van de echtgenoten vóór het huwelijk
– De schulden die betrekking hebben op goederen die vóór het huwelijk gezamenlijk bezit zijn
– Goederen verkregen tijdens het huwelijk, tenzij verkregen uit een erfenis of door een schenking

Erfenissen of schenkingen vallen dus vanaf 2018 niet meer in de gemeenschap van goederen. Hierdoor hoeven de schenkingen of erfenissen niet meer gedeeld te worden na een eventuele echtscheiding. Echtgenoten kunnen echter huwelijkse voorwaarden opstellen en hierin opnemen dat schenkingen of erfenissen wel in de gemeenschap van goederen vallen. Als de schenker of erflater echter bepaalt dat dit niet de bedoeling is dan gaat de wens van de erflater of schenker voor op de afspraken tussen de echtgenoten.

Conclusie
Ouders die er zeker van willen zijn dat hun schenking of erfenis aan kinderen of kleinkinderen bij echtscheiding niet gedeeld hoeft te worden, dienen nog steeds een privé-clausule op te laten nemen.