Een ondernemer met volledige focus op zijn onderneming had vermogen opgebouwd op zijn spaarrekening en verwachte ook in de toekomst verdere vermogensgroei met winst uit zijn onderneming. Zijn wens was om gestructureerd vermogen op te bouwen in verschillende vermogenscategorieën. Maar tegelijkertijd wenste hij ook ontzorgd te worden. Met deze vraagstelling kwam hij bij Auréus aan tafel. Wij hebben zijn vermogenspositie en vermogensontwikkeling in kaart gebracht middels de integrale scan. Het vrij belegbare vermogen is verdeeld in beursgenoteerde beleggingen op het gebied van vermogensbeheer, maar daarnaast was er ook de behoefte aan opbouw van een gespreide vastgoedportefeuille (zonder de last van het beheer) en het investeren in andere bedrijven (private equity). Gezien het netwerk van professionals om Auréus heen kon dit allemaal mogelijk gemaakt worden.