Na de sterke koersdalingen in het laatste kwartaal van vorig jaar hebben de aandelenmarkten een mooi herstel laten zien. Het verlies van vorig jaar was hiermee meer dan goed gemaakt. De afgelopen week is de onrust echter teruggekeerd, naar aanleiding van het oplopende handelsconflict tussen de VS en China. Dit stelt sommige beleggers voor de vraag wat nu te doen? Uitstappen en afwachten, rustig blijven zitten of aandelen bijkopen?

Koersontwikkeling Ishares MSCI ACWI Index ETF van 01-10-2018 tot en met 10-05-2019

Om te beginnen kan het sterke herstel niet los worden gezien van de forse daling aan het einde van vorig jaar, toen er vrees ontstond voor zwakke economische ontwikkelingen, een mogelijke recessie, verkrappend beleid van de belangrijkste centrale banken, tegenvallende bedrijfsresultaten, het handelsconflict tussen de VS en China en de voortslepende Brexit. Er zijn enkele ontwikkelingen die de afgelopen tijd hebben gezorgd voor juist een afname van deze onzekerheid:

Centrale banken
Zowel de Fed alsook de ECB hebben recentelijk aangegeven het verkrappende monetaire beleid in de wachtstand te zetten of zelfs weer te verruimen indien noodzakelijk. De Fed in de VS heeft een pauze ingelast in de cyclus van renteverhogingen en de ECB in Europa bekijkt de mogelijkheden van hernieuwde stimuleringen. Dit voorbeeld werd gevolgd door de Chinese centrale bank die ook monetaire stimuleringsmaatregelen aankondigde. Hiermee lijkt het erop dat de rentes nog langer dan verwacht laag zullen blijven.

Economie
De economische groeicijfers vanaf het begin van het jaar vielen mee. In het eerste kwartaal van 2019 kwam de economische groei in de VS bijvoorbeeld uit op 3,2% en is daarmee boven verwachting. Ook de cijfers uit de Eurozone lieten tekenen van herstel zien. De groei in Europa blijft daarmee gematigd, maar de moeilijkste fase lijkt voorlopig achter de rug. In China kwam de groei over 2018 relatief laag uit. Dat leidde, naast de genoemde monetaire acties, ook tot forse stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid zoals belastingverlagingen voor bedrijven en consumenten alsook investeringen in infrastructuur. Deze zouden de groei in 2019 weer moeten aanjagen.

Politiek
De Brexit werd op de valreep uitgesteld waarbij een nieuwe deadline werd gesteld op 31 oktober en ook voor het handelsconflict tussen de VS en China leek een akkoord op handen. Althans tot vorige week. Toen verraste president Trump met enkele tweets waarin aanvullende importtarieven op Chinese goederen werden ingevoerd. Juist deze maatregelen zorgden voor hernieuwde onzekerheid ten aanzien van dit onderwerp. Toch lijkt bij een verdere escalatie van dit conflict geen van beide partijen gebaat. Zeker omdat Trump met de presidentsverkiezingen in 2020 in aantocht, juist gebaat is bij een goed draaiende economie in combinatie met een sterke Amerikaanse beurs.

Waardering
Koersen zijn in het eerste gedeelte van dit jaar verder opgelopen. Ook de bedrijfswinsten zijn echter boven verwachting toegenomen waardoor aandelenwaarderingen in de vorm van de zogenaamde “koers-winstverhouding” op een niveau van circa 15 noteren, wat in lijn is met het langjarig gemiddelde (circa 16). De rente staat daarbij op een historisch laag niveau waardoor aandelen relatief aantrekkelijk zijn ten opzichte van obligaties. Dit blijkt ook uit het dividendrendement dat met circa 2,50% aanzienlijk hoger is dan de rente op bedrijfsobligaties.

Markttiming
Juist op dit soort momenten is het niet verbazingwekkend dat beleggers beginnen te denken over “winst nemen” om daarna weer “lager in te stappen”. Uit eigen ervaring maar ook uit diverse onderzoeken, kunnen wij echter zeggen dat het zogenaamde “timen van de markt” op termijn geen waarde toevoegt maar juist waarde vernietigt. Dalingen horen bij de markt en komen gemiddeld elk jaar een paar keer voor. Circa 20% eindigt in een substantiële daling van meer dan 20% (bear market). Meestal herstelt de markt echter snel en klimt deze naar nieuwe records. Het grote risico van uitstappen is juist dit herstel te missen en daarna over te blijven met de onzekerheid over wanneer weer in te stappen. Zelfs als de markt verder doorzakt, zorgt de moeilijkheid van op het juiste moment weer instappen vaak ook voor een underperformance ten opzichte van de markt. Nemen we hier ook nog bij in ogenschouw dat dit soort bewegingen met onzekerheid en kosten gepaard gaan, dan raden we dit in principe altijd af.

Conclusie
Onzekerheid is van alle tijden. Vaak speelt bij het besluit om aandelen te verkopen emotie een grotere rol dan ratio. De fundamentele zaken worden dan te veel uit het oog verloren. Tussentijdse koersdalingen zijn inherent aan beleggen. Het verleden heeft laten zien dat we als beleggers juist voor het accepteren van dit risico worden beloond in de vorm van hogere rendementen dan op de spaarrekening. Op dit moment zien de fundamentele ontwikkelingen er helemaal niet slecht uit. Daarnaast zijn er door de lage rentes weinig goede alternatieven voorhanden ten opzichte van aandelen. Wij vertrouwen ook in deze markt op de kracht van onze portefeuilles. Door de goede spreiding en de toegevoegde waarde van onze factorbeleggingen zijn wij goed gepositioneerd voor een verdere stijging, maar worden ook de neerwaartse risico’s beperkt.