De aandelenbeurzen zijn de afgelopen dagen wereldwijd flink gedaald.  Ook vandaag zien we verdere koersdalingen in Azië en Europa. De daling heeft te maken met de angst voor inflatie en renteverhogingen in zowel de VS alsook Europa, nu ook de lonen stijgende zijn.

Dit soort correcties horen bij beleggen al zijn ze voor niemand prettig. De afgelopen jaren hebben we vaker dit soort correcties gezien. Na een lange periode van stijgende aandelenkoersen zonder noemenswaardige dalingen is een dergelijke terugval niet onlogisch. Wel blijft het voor beleggers lastig om dergelijke correcties te voorspellen en hierop te anticiperen.  Ook deze correctie kwam snel en onverwacht. Gelet op de stevige rit over het voorbije jaar, was er eigenlijk niet veel nodig om beleggers uit hun roes te halen.

Gelukkig ziet die realiteit er nog fundamenteel gezond uit, reden voor paniek is er niet.  De wereldeconomie zou dit jaar met zo’n 3,7 procent moeten groeien, en ook de winstgroei van de bedrijven blijft op peil.

Dat gezegd hebbende, is het van belang dat beleggers vertrouwd raken met het fenomeen beurscorrecties. Beurscorrecties zijn de normaalste zaak van de wereld. Kijkt u eens rustig naar de onderstaande grafiek.

De rode staven in de grafiek tonen de grootste correcties in de wereldaandelenindex die zich afspeelden tijdens een kalenderjaar. Een correctie wordt gedefinieerd als de afstand van een tussentijdse top naar een tussentijdse bodem. De gemiddelde correctie tijdens een kalenderjaar in de periode 1970 tot en met 2016 was 14,6%. De kleinste correctie (3,9%) vond plaats in 1995 en de grootste in 2008 (51,4%). De blauwe staven in de grafiek daarentegen, geven een overzicht van hoe de wereldaandelenindex het kalenderjaar afsloot.

Gemiddeld gezien, sloot de index het jaar af met een winst van 7,8%. In slechts 13 van de 47 beursjaren sloot de index het kalenderjaar ook negatief af. Het jaarverlies bleef echter altijd beperkt, vergeleken met het verlies tijdens de grootste correctie van dat specifieke kalenderjaar.

Zoals we weten, is het zeer lastig om juiste voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen of te bepalen hoe de markt zal reageren op toekomstige gebeurtenissen. Het is echter van belang om te begrijpen dat beleggen en marktvolatiliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om te profiteren van hogere potentiële rendementen, moeten beleggers bereid zijn om meer risico’s te nemen. Een beleggingsstrategie voor de lange termijn kan alleen succesvol zijn als de belegger vasthoudt aan zijn beleggingsfilosofie, zelfs in moeilijke tijden. Een goed doordachte, transparante beleggingsaanpak kan ertoe bijdragen dat mensen beter voorbereid zijn op onzekerheid en beter in staat zijn om vast te houden aan hun beleggingsplan om uiteindelijk te profiteren van de langetermijnrendementen op de kapitaalmarkt.

Beleggers zijn bij slecht nieuws automatisch geneigd om hun portefeuilles aan te passen. Wanneer de onzekerheid toeneemt en de volatiliteit omhoog schiet, komen beleggers soms in de verleiding om aan hun beleggingsstrategie te morrelen. Zoals we al vaker gezegd en ook geschreven hebben is het juist op dit soort momenten van belang trouw te blijven aan onze filosofie en de gezamenlijk bepaalde strategie.

Wij zien het als onze taak om u hierbij ter zijde te staan. Twijfel daarom niet om contact met ons op te nemen, als u daar behoefte aan heeft.