Zoals in onze vorige nieuwsbrief al gemeld, is vanaf begin dit jaar MiFID II in werking getreden.

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive en is een Europese richtlijn die sinds november 2007 in Nederland geldt. Deze is in Nederland doorgevoerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

Vanzelfsprekend voldoet Auréus vanaf heden aan de aangescherpte regels. Daar waar nodig hebben we ons beleid en onze algemene voorwaarden geactualiseerd. Onze klanten zijn hier in december per brief over geïnformeerd.