Terugblik:
De wereldwijde aandelenmarkten noteren voor dit jaar een positief rendement van 7,62%. Dit ondanks de toegenomen onzekerheden vanwege het oplopende handelsconflict tussen de VS en China en de zorgen over opkomende markten zoals Turkije en Argentinië. Als we echter iets verder kijken, dan zien we dat dit rendement voor een heel groot gedeelte op het conto komt van de Amerikaanse aandelenmarkten. Europa en Pacifc staan op licht positieve rendementen en aandelen van de opkomende markten staan dit jaar op verlies. De zogenaamde frontier markten sluiten de rij met een rendement van -9,39%. Opmerkelijk, als je althans de verwachtingen van beleggers aan het begin van het jaar als uitgangspunt zou nemen. Amerikaanse aandelen konden beter afgebouwd worden om diverse redenen. De opkomende markten daarentegen zouden het sterke resultaat uit 2017 evenaren zo niet verbeteren in 2018. Maar ook nu weer is te zien: als iedereen hetzelfde verwacht, gebeurt juist het tegenovergestelde.

Aandelen met een relatief lage waardering, de zogenaamde waarde aandelen, blijven tot op heden achter bij de markt. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. De verschillende obligatie categorieën staan allemaal op licht negatieve rendementen, met uitzondering van de wereldwijde high yield obligaties. Onze keuze voor obligaties met kortere looptijden en obligaties met variabele rentes, zogenaamde floating rate notes, pakte goed uit. Deze zakten minder hard dan onze benchmark, de Vanguard Global Bond Index Euro Hedged ETF, die tot nu toe 1.97% heeft ingeleverd. Ook de categorie ‘alternatieven risicobeperkend’ presteerde in zijn algemeen minder slecht en hiermee dus beter dan onze eerder genoemde benchmark.

Vooruitblik:
De zorgen over de handelsoorlog en de onrust in een aantal opkomende markten blijven boven de markt hangen. De komende weken zullen in het teken staan van de goed gevulde politieke agenda’s. In de VS vinden tussentijdse Congresverkiezingen plaats en in Europa spelen de Brexitonderhandelingen. Daarnaast zal de nieuwe Italiaanse regering haar begrotingsplannen verder toelichten. Het lijkt nu al duidelijk dat ze daarmee in zullen gaan tegen gemaakte afspraken binnen de Europese Unie. Het beleid van de belangrijkste centrale banken is vrij helder. Zoals verwacht verlaagt de ECB vanaf oktober de nettoaankopen van obligaties naar € 15 mrd per maand. Eind dit jaar wordt het opkoopprogramma volledig afgebouwd. De Fed zal het pad van geleidelijke renteverhoging dit jaar en daarna verder voortzetten. 

Over het algemeen zien we nog steeds positieve macro economische ontwikkelingen. De fundamentele ontwikkelingen in de diverse belangrijke economieën zijn goed, maar zoals altijd is er ook nu veel ruis in de vorm van onrust en onzekerheid ten aanzien van het handelsconflict, wijzigingen in het monetair beleid van de centrale banken en allerlei geopolitieke spanningen. Verder is de trend van de winstgroeivooruitzichten van bedrijven nog steeds positief. Ook de waarderingen op de aandelenmarkten worden ondersteund door de lage inflatie en aanhoudend lage rente. 

Beleggers doen er dus ook nu goed aan om de dagelijkse ruis zoveel mogelijk te negeren en te focussen op de fundamentele ontwikkelingen die van belang zijn voor de financiële markten. Door vertrouwen te hebben in de werking van de markten, de factoren te overwegen die zorgen voor rendement, periodiek te herbalanceren, emoties onder controle te houden en verder te kijken dan de krantenkoppen worden we op termijn beloond voor het risico dat we bereid zijn om te nemen!