Terugblik
Aan het einde van dit kwartaal stonden met name de centrale banken in de spotlights. De Fed (Amerikaanse centrale bank) verhoogde de rente conform verwachting en stelde meer verhogingen in het vooruitzicht. Ook de ECB (Europese centrale bank) kondigde aan het infuus uit de financiële markten te halen door het obligatie-opkoopprogramma te beëindigen. Na €2.400 mrd in de markten te hebben gepompt, stopt ze in december met haar crisisbeleid. Het besluit om te stoppen met het opkoopprogramma werd onderbouwd door te wijzen op de sterke onderliggende kracht van de economie in de eurozone en de aantrekkende inflatie. Op zijn vroegst in de herfst van 2019 verhoogt de ECB de rente.

Daarnaast stond ook afgelopen kwartaal de Amerikaanse president Donald Trump veelvuldig op de voorpagina’s van het nieuws. In Singapore schudde hij de hand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Wat er besproken is, weten enkel beide heren zelf. Wel is duidelijk dat de relatie tussen de twee landen sterk is verbeterd. Daarnaast maakte hij importheffingen op onder andere Chinese goederen bekend met een waarde van $ 50 mrd. Omdat China al aankondigde met tegenmaatregelen te komen en ook de EU importheffingen heeft aangekondigd op Amerikaanse goederen, laaide de angst voor een handelsoorlog weer op. Na de verkiezingen van begin maart kwam er, na lang onderhandelen en veel onduidelijkheid, dan toch een nieuwe populistische regering in Italië tot stand onder leiding van premier Conte. Daarentegen viel in Spanje, ondanks de positieve economische ontwikkelingen, het kabinet Rajoy. Het bagatelliseren van corruptie in zijn eigen centrumrechtse partij Partido Popular is hem uiteindelijk fataal geworden.

Modelportefeuilles
De aandelenmarkten lieten het afgelopen kwartaal een grillig verloop zien. Gunstige economische omstandigheden en positieve bedrijfsresultaten werden afgewisseld met onzekerheid over de handelsperikelen. Onze benchmark, de Ishares MSCI All Country World Index, steeg dit jaar met 2,13%. De aandelen uit de opkomende markten (en ook de obligaties) hadden het lastig en konden het herstel van de ontwikkelde aandelenmarkten niet bijbenen. Onze multifactor aandelenstrategieën lieten een kleine outperformance zien.

De wereldwijde obligaties (Vanguard Global Bond index) daalden met -1,26%. Onze keuze voor obligaties met kortere looptijden betaalde zich uit terwijl de obligatie strategieën met een ruimer mandaat juist licht achterbleven. Per saldo maakte dit weinig tot geen verschil.

Onze nieuwe positie in het Privium Cangaru Alternatives Fund wist een kleine plus te noteren. Naast de ruil van onze drie arbitragefondsen naar het eerder besproken Cangaru Fund, zijn er de afgelopen periode een aantal transacties uitgevoerd in onze modelportefeuilles. Voor een gedeelte zijn deze gedreven door onze verder groei. Bij een aantal fondsen hebben we het hierdoor namelijk voor elkaar gekregen om een ruil te kunnen maken naar een goedkopere aandelenklasse, wat kostenbesparend werkt voor onze klanten. Verder hebben we afscheid genomen van het Deutsche Bank Croci fonds. Het fonds wist qua rendement in lijn te presteren met onze benchmark, maar had hiervoor een hoger risico nodig. Daarnaast was het het duurste fonds in het aandelengedeelte van onze portefeuille. In plaats van dit fonds hebben we een positie genomen in het IShares MSCI World Multi Factor Fonds. Met dit fonds verkrijgen we een beter gespreid belang in de factoren die wij hebben vastgesteld. De kosten van het fonds zijn relatief laag waardoor we met deze omzetting de gemiddelde fondskosten verder omlaag hebben kunnen brengen.

Vooruitblik
Voor beleggers is het soms moeilijk om ruis van nieuws te onderscheiden. Wat is nu echt belangrijk en wat niet? De voorpagina’s worden gedomineerd door nieuwsflitsen die de financiële markten flink in beweging zetten. Vaak is dit echter maar tijdelijk en keert de rust snel terug. Ook 2018 heeft al een aantal van deze momenten gekend. Het onrustige einde van het kwartaal is hier een voorbeeld van. Zoals we al vaak hebben gecommuniceerd is “rustig blijven op de momenten dat anderen onrustig zijn” van groot belang voor beleggingssucces op langere termijn. Hiervoor zijn
goede spreiding en adequaat risicobeheer van essentieel belang! Naast kosten zijn dit zaken waar Auréus voor haar klanten doorlopend op focust. Hoewel de rendementen in het eerste half jaar nog niet spectaculair zijn te noemen, waren de momenten van onrust voor ons een goede test van de robuustheid van de portefeuilles. Deze test hebben ze prima doorstaan. De wetenschap dat ons beleggingsbeleid erop is gericht om onze portefeuilles juist ook in nog slechtere markten overeind te houden, geeft ons extra vertrouwen. We kunnen dus rustig aankijken wat de handelsperikelen verder voor invloed gaan hebben.