Terugblik

Na een positieve start van het jaar verslechterde het sentiment op de fnanciële markten in februari en maart. Daar liggen zowel politieke gebeurtenissen aan ten grondslag alsook economische cijfers. Enerzijds betrof dit de door President Trump aangekondigde importheffngen op staal en aluminium en de heffngen op Chinese producten en de hiermee toegenomen kans op een handelsoorlog. Anderzijds de dreiging van het sterker oplopen van de inflatie en daarmee gepaard gaande hogere rentes. Met deze ontwikkelingen lijkt de periode van lage volatiliteit zoals we die in 2017 hebben gekend, voorbij. De wereldwijde aandelenindex daalde vanaf de top in januari met bijna 10% en de VIX index (angstgraadmeter) steeg van een niveau van circa 10 punten tussentijds tot bijna 40 punten en staat momenteel op een niveau van ongeveer 20 punten. De bekendmaking van goede bedrijfscijfers bood aan de andere kant steun. Het merendeel van de bedrijven wist zowel de omzet- als winstverwachtingen te overtreffen. Bijna 70% van de gerapporteerde resultaten was beter dan verwacht en in combinatie met de krachtige macro-economische ontwikkelingen was het degelijke bedrijfsresultatenseizoen aanleiding voor beleggingsanalisten om de winstverwachtingen versneld naar boven bij te stellen.

Vanuit de centrale banken in Europa en de VS kwamen enkele mededelingen die iets afweken van de consensus. In de VS werd door de nieuwe Fed president Powell de rente zoals verwacht met 0,25% verhoogd tot 1,50%-1,75% met nog twee rente verhogingen voor dit jaar in het verschiet. Voor 2019 zette hij in op drie rentestappen, voor 2020 op twee. De ECB handhaafde de belangrijkste beleidsrente en zal haar gematigde beleid verder voortzetten. Wel verhoogde de ECB de groeiverwachting voor 2018 en werd de inflatieverwachting voor 2019 juist verlaagd.

Modelportefeuilles

We zijn voortdurend in gesprek met de aanbieders van de beleggingsproducten in onze modelportefeuilles. Niet alleen om te evalueren hoe de strategie van de fondsen uitwerkt in rendement en risico, maar ook over de kosten van deze beleggingen. Dit heeft er in combinatie met onze groei toe geleid dat we bij enkele fondsen de mogelijkheid hebben gekregen om over te stappen naar een goedkopere aandelenklasse. Een aantal van deze omzettingen hebben we in het eerste kwartaal al doorgevoerd, de resterende staan voor begin tweede kwartaal gepland. Met onze depotbank Insinger Gilissen hebben wij kunnen regelen dat er voor deze mutaties geen verkoopkosten worden berekend. De omzettingen zullen voor onze klanten dus al snel tot een kostenbesparing leiden. Daarnaast hebben we het IShares MSCI World Multifactor fonds opgenomen in onze portefeuilles. Hiermee krijgen we een nog beter gespreide exposure naar wetenschappelijk aangetoonde factorbeleggingen. Ook voor de komende weken staan er nog enkele omzettingen op de stapel, waarvan de opname van het Cangaru Alternatives Fund de meest omvangrijke is. Voor alle mutaties die wij doorvoeren in onze portefeuilles maken wij een toelichting. Deze toelichtingen publiceren we op ons portal. Hier vindt u ook de uitgebreide omschrijvingen van de nieuwe en bestaande fondsen in onze portefeuilles. Vanzelfsprekend kunt u deze ook altijd bij ons opvragen.

Vooruitblik

De economische indicatoren in de verschillende regio’s wijzen op een gezonde economische groei die ook in 2019 zal aanhouden. Deze groei is daarnaast zowel door de ontwikkelde als door de opkomende economieën gedragen. Dit in combinatie met aanhoudende winstgroei maakt dat de kans op een recessie voor de komende tijd beperkt blijft. Wel zullen beleggers rekening moeten houden met meer volatiliteit voor aandelen en obligaties. Hoewel het niet gemakkelijk is om rustig te blijven wanneer de markten sterk dalen, mogen we niet vergeten dat volatiliteit nu eenmaal een onderdeel van beleggen is. Bovendien kunnen voor lange termijn beleggers emotionele reacties op volatiele markten zelfs schadelijker zijn voor het portefeuillerendement dan de daling van de markten zelf. Door vast te houden aan een doordacht beleggingsplan, dat bij voorkeur wordt uitgewerkt in een periode van lagere volatiliteit, kunnen beleggers gemakkelijker rustig blijven wanneer de onzekerheid op korte termijn toeneemt.

De wereld aandelenindex (MSCI ACWI) in Euro heeft een bewegelijk kwartaal achter de rug (Bron VWD Group)

 

Rendementen financiële markten in Euro’s