Terugblik

Het laatste kwartaal van 2017 was positief voor zowel aandelen als obligaties. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot in oktober haar obligatieaankopen met negen maanden te verlengen en kondigde tevens aan om het maandelijkse bedrag van 60 naar 30 miljard euro te verlagen. Pas na september 2018 besluit de ECB of het dan tijd is om het programma geleidelijk af te bouwen. Dit maakt dat de rentes in Europa naar verwachting nog laag zullen blijven. De Fed verhoogde midden december zoals verwacht de rente met 25 basispunten naar de 1,25-1,50% range. Daarnaast houdt het vooralsnog vast aan drie renteverhogingen in 2018. Hiermee is de Fed optimistischer dan de markt.

Na maanden van onderhandelen heeft president Trump dan eindelijk zijn eerste politieke overwinning te pakken zo lijkt het. De Amerikaanse Senaat heeft voor zijn nieuwe belastingplan gestemd en de uitkomst hiervan is een volgende stap in het proces van hervorming van het Amerikaanse belastingsysteem. De aandelenbeurzen reageerden afgelopen kwartaal ook positief op de voorlopige Brexit deal en de aangekondigde Basel IV-afspraken, die voor veel banken minder negatief uitpakken dan gevreesd.

Per saldo noteerde de Ishares MSCI World een rendement van 8,88%. Voor de Vanguard Global Bond Index kwam het rendement uit op 1,17%.

Vooruitblik

Macro economisch gezien staat de wereld er verrassend goed voor. De huidige combinatie van sterke economische groei en lage inflatie is ideaal voor de financiële markten en wordt daarom ook wel het ‘Goudlokje’ scenario genoemd, refererend aan een Engels sprookje waarin de hoofdpersoon een bord pap eet dat “perfect” op temperatuur is. Het gros van de vele investment outlooks die we inmiddels hebben ontvangen gaat eensgezind uit van een verdere voortzetting van de goede omstandigheden. Hoewel het macro economische beeld voor 2018 er dan ook gunstig uit ziet, weten we uit het verleden dat perfectie niet bestaat. Er zijn dit jaar dan ook een aantal redenen om voorzichtig te zijn. Het voornaamste risico is een oplopende inflatie en hieraan gekoppelde rentes wat als gevolg zou hebben dat de centrale banken sneller dan verwacht een (verder) verkrappend monetair beleid moeten gaan voeren. Beleggers doen er sowieso goed aan zich in 2018 voor te bereiden op risico’s die ontstaan nu centrale banken hun zeer ruime monetaire beleid gaan afbouwen. Daarnaast is er het risico dat de economische groei toch tegen valt, bijvoorbeeld als China zou verzwakken en zijn er enkele geopolitieke risico’s die snel kunnen oplopen.

Al met al redenen genoeg om te blijven kiezen voor goed gespreide, robuuste beleggingsportefeuilles die lange termijn beleggers nog altijd beloond hebben met een positief rendement.