Terugblik afgelopen kwartaal

Ook het laatste kwartaal van 2019 was positief. Onze benchmark voor aandelen, de iShares MSCI ACWI ETF, noteerde een rendement van +5,77%. Het fase één handelsakkoord tussen de VS en China en de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson in Groot Brittannië zijn hier voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor. De veilige havens in de vorm van staatsobligaties werden mede hierdoor door beleggers verlaten met als gevolg dalende obligatiekoersen en derhalve oplopende rentes in de diverse ontwikkelde economieën. Onze benchmark voor obligaties in de vorm van de Vanguard Global Bond Index Inst Eur Hdgd leverde dan ook een klein gedeelte van de winst over de afgelopen drie kwartalen in en noteerde een verlies van -1,29%. Per saldo noteerden zowel aandelen als obligaties over geheel 2019 een positief rendement van respectievelijk +28,70% en +5,28%. Dat was precies het tegenovergestelde van 2018 waarbij beide beleggingscategorieën een negatief rendement lieten zien. Wie had dat aan het begin van 2019 gedacht? Hoewel het niet gemakkelijk is om rustig te blijven wanneer de markten sterk dalen, mogen we niet vergeten dat volatiliteit nu eenmaal een onderdeel van beleggen is. Door vast te houden aan een doordacht beleggingsplan, dat bij voorkeur wordt uitgewerkt in een periode van lagere volatiliteit, zijn beleggers in staat rustiger te blijven wanneer de onzekerheid op de markten toeneemt.

Modelportefeuilles

Binnen aandelen lieten onze beleggingen in de ‘emerging markets’ oftewel opkomende economieën in het afgelopen kwartaal de hoogste rendementen zien. Daar waar deze regio al langere tijd achterblijft bij de ontwikkelde economieën is dit beeld gedraaid in dit kwartaal. Ook zien we terug dat onze ‘verantwoorde’ aandelenfondsen waarde toevoegen en een iets beter rendement laten zien dan de markt. Door het oplopen van de rentes zien we dat de bescherming die we binnen obligaties hebben ingebouwd zijn werk doet. Dit geldt ook voor onze alternatieven voor obligaties die als categorie zelfs een positief rendement noteerden over het afgelopen kwartaal.

Het afgelopen decennium

Als we terugkijken op het afgesloten decennium dan zien we dat er een boel “spannende” gebeurtenissen voorbij zijn gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de nasleep van de financiële crisis, de eurocrisis, oorlogen, Brexit, de onverwachte verkiezing van Trump en het handelsconflict. Toch zijn de rendementen die de financiële markten in deze periode hebben behaald erg goed te
noemen. Het beursgezegde “Bull markets climb a wall of worry” was dus weer van toepassing.

Vooruitblik

Ook nu bevinden we ons in een onzeker klimaat. Politiek gezienzijn er diverse dreigende situaties. De klimaatproblemen en technologische disruptie zullen het komende decennium hun invloed hebben en het is de vraag hoe lang de economische groei nog aan zal houden. Beleggers hebben van nature de neiging om onzeker te zijn over de nabije toekomst en overschatten vaak de risico’s. Daarom is het verstandig om naar uw persoonlijke wensen en doelstellingen te kijken in plaats van naar de krantenkoppen wanneer de strategie voor de komende jaren wordt bepaald. Belangrijke onderwerpen zoals de wereldwijde economische groei, stijgende bedrijfswinsten, een lage rente, stimulerende centrale banken, afnemende onzekerheid en een aantrekkelijke waardering lijken positief voor de koersen op kortere termijn. Maar de bekende en zeker ook de onbekende onzekerheden kunnen altijd roet in het eten gooien. Op korte termijn is het dan ook niet te voorspellen wat de aandelenmarkten gaan doen. Wat wij wel durven te zeggen is dat het tot nu toe op de lange termijn nog altijd geloond heeft om te beleggen en dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. Mocht u twijfelen of dit het goede moment is om “in te stappen”, dan leggen wij dit graag nader aan u uit.