Terugblik afgelopen kwartaal
De groei van de wereldeconomie bleef afgelopen kwartaal positief verrassen. We zagen dan ook dat het vertrouwen van producenten en consumenten bleef toenemen. Met name Europa lijkt zich te ontwikkelen van achterblijver naar aanjager, zeker nu de politieke risico’s af zijn genomen. Omdat de verwachte hervormingsmaatregelen van Donald Trump nog op zich laten wachten, bleef de VS juist wat achter bij de verwachtingen. Beleggers op Wall Street lieten zich hierdoor gelukkig niet uit het veld slaan. Al met al waren de uitslagen op de markten vrij beperkt. Wat opviel in onze modelportefeuilles was dat in het eerste kwartaal het rendement met name uit de hoek van de aandelen kwam en slechts in beperkte mate uit obligaties, maar dat deze rendementsbijdrage in het afgelopen kwartaal juist omgedraaid was. Het vorige kwartaal meldden we al dat beleggers de categorie obligaties niet te snel moeten afschrijven.

Modelportefeuilles
Op onze rapportages heeft u kunnen zien dat we de rubricering binnen het aandelengedeelte aangepast hebben. We hebben hier een onderverdeling gemaakt naar het soort fondsen en de stijl van beleggen. Ook in onze beleggingsportefeuilles hanteren we dus een heldere structuur. In de categorie aandelen markt kiezen we voor een belegging in wereldwijde aandelen tegen lage kosten waarbij we de dividendlekkage zo veel mogelijk trachten te voorkomen. Deze vorm van beleggen (passief- of index beleggen) is sterk groeiend omdat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat beleggen met behulp van actief beheerde beleggingsfondsen in heel veel gevallen resulteert in ondermaatse prestaties. Wij gaan echter nog een stap verder in onze beleggingsfilosofie en zoeken met behulp van de moderne wetenschappelijke inzichten naar aandelen met aantrekkelijke karakteristieken. Dit is het zogenaamde factor beleggen of ‘evidence based’ beleggen. Doel hiervan is om een beter voor risico gecorrigeerd rendement te behalen dan de markt. Dit type beleggingen kenmerkt zich onder andere door factoren als waardering, grootte van bedrijven en winstgevendheid. Omdat het op het juiste moment kiezen van de juiste factor erg lastig is, hanteren wij een multi-factor aanpak, oftewel een spreiding over de verschillende factoren. In uw portefeuille kunt u deze beleggingen terugvinden onder het kopje aandelen factor. Tot slot rangschikken we onder het kopje aandelen actief een aantal actieve keuzes die we gemaakt hebben. Hieronder scharen we bijvoorbeeld onze keuze om in Emerging Markets te beleggen.

Vooruitblik
De economische groei is momenteel niet alleen krachtig, maar ook heel stabiel en wordt wereldwijd gedragen. Daarnaast voeren de belangrijkste centrale banken nog steeds een stimulerend beleid. Het zijn naar verwachting echter de monetaire beleidsmakers die de financiële markten de komende periode bezig gaan houden. De Fed ontvouwt langzaam haar plannen voor balanskrimp, terwijl de Europese Centrale Bank voorsorteert op een verdere afbouw van haar opkoopprogramma’s. Aangezien de kerninflatie nog steeds laag is, hoeft de ECB echter geen haast te maken met deze afbouw van haar stimuleringsmaatregelen. Ze zal ook de politieke ontwikkelingen in Duitsland en Italië willen afwachten voordat het beleid echt gewijzigd zal worden. Al met al lijken er dus maar een beperkt aantal wolken aan de lucht te zijn. Dit wil echter niet zeggen dat wij het risico in onze portefeuilles fors zullen verhogen. We blijven zoals altijd vertrouwen op de kracht van een goede spreiding. Zo zijn we er zeker van dat we mee profiteren als de beurzen naar boven gaan, maar hoeven we ons ook geen zorgen te maken als er plotseling een onweersbui losbreekt.