Terugblik afgelopen kwartaal
Zoals we op de voorkant van deze nieuwsbrief al schreven kunnen we terug kijken op een positief kwartaal. De positieve stemming op de Amerikaanse en Europese aandelenmarkten hield aan. De rente liep wel wat op maar in tegenstelling tot de angst voor een renteverhoging die we enkele jaren geleden zagen, wordt dit nu door beleggers als een teken van economische kracht gezien. Wel betekent de oplopende rente, neerwaartse druk op de obligatieportefeuilles. Maar deze hebben we goed kunnen pareren.

Nederlandse verkiezingen
De Nederlandse verkiezingen van woensdag 15 maart kregen deze keer veel meer aandacht van de internationale media en beleggers dan normaal. De uitslag in Nederland moest een eerste indicatie geven van de opkomst van de populistische partijen en het verzet tegen globalisering in het hart van Europa. De relatief nuchtere keuze van de Nederlandse kiezer stemde beleggers tevreden. Het was dan ook mooi om de internationale beurzen positief te zien reageren. Normaal gesproken is Nederland (1% gewicht in de MSCI World) voor deze beleggers namelijk niet zo relevant.

Centrale banken
Zoals verwacht verhoogde de Amerikaanse centrale bank, de beleidsrente met 25 basispunten tot een bandbreedte van 0,75%-1%. Belangrijk voor de financiële markten was dat de Fed-leden de renteverwachtingen nauwelijks veranderden en dat zij nog steeds uit lijken te gaan van nog twee verhogingen dit jaar. Voorzitter Draghi van de Europese Centrale Bank lijkt er langzaam op te hinten dat het ruime stimuleringsbeleid wat zal worden teruggeschroefd. De verwachting is echter dat de ECB eerst meer bewijs wil voor een structureel gestegen inflatie. Tot die tijd zal ze haar verruimende beleid vasthouden. De kans is wel groot dat het opkoopprogramma voor obligaties in de loop van dit jaar naar een lagere versnelling gaat. Al met al lijkt het beleid van zowel de FED als ECB iets meer ruimte te bieden voor stijgende rentes op obligaties.

Modelportefeuilles
Onze aandelenbeleggingen kenden een positief kwartaal. De wereldwijde aandelenfondsen wisten allemaal positief te presteren en het Emerging Markets fonds steeg zelfs met bijna dubbele cijfers. De multifactor aandelenfondsen presteerden in lijn met de markt. Onze obligatiebenchmark zakte wat terug. De keuze voor obligatiebeleggingen met kortere looptijden pakte daarom goed uit. Dit gold aflopen kwartaal ook voor de obligatiestrategieën met een ruimer mandaat. De alternatieven binnen het risicobeperkende gedeelte van de portefeuille lieten tevens een positief overall rendement zien. Onderling verschilden de rendementen in deze categorie wel van sterk positief tot licht negatief. Het belang van een goede spreiding over verschillende strategieën blijkt ook daar maar weer.

Vooruitblik
Richting het einde van het kwartaal verslechterde het sentiment op de financiële markten enigszins. Amerikaanse beleggers wachten op concrete groei maatregelen van Trump en bij het uitblijven hiervan lijken ze steeds meer hun geduld te verliezen. De koers van de Dollar is mede hierdoor tegenover veel andere munten zoals de Euro verzwakt. Zou dit dan het startschot zijn van een correctie op de aandelenmarkten? Het zou zomaar kunnen. In de aandelenmarkt komen namelijk met enige regelmaat correcties van vijf tot tien procent voor. De oorzaak is vaak dat de koersen te ver vooruit zijn gelopen op de fundamenten en dat de beurs even op adem moet komen. Zoals u in ons nieuwsbericht: Een goed begin kunt lezen is er geen enkele parameter die ons kan aantonen dat dit ook nu zo zal zijn. Zorg dus hoe dan ook voor zeer goed gespreide portefeuille en schrijf obligaties niet te snel af. Omdat er geen enkele sluitende methode is om de markten te “timen”, doen wij dat zoals bij u bekend is dan ook niet. Wij geloven juist veel meer in periodiek herbalanceren. Daarnaast is het ons streven om met behulp van fiscaal efficiënte indexfondsen en multifactorfondsen onze benchmark te verslaan. Zoals u onder het kopje modelportefeuilles kunt zien zijn we daar afgelopen kwartaal weer in geslaagd.