Terugblik afgelopen kwartaal

Na vier maanden van koersstijgingen op de wereldwijde aandelenmarkten volgde in mei een daling. De iShares MSCI ACWI ETF daalde met 5,4% in deze maand. Aanleiding voor deze daling was het oplopende handelsconflict tussen de VS en China. Daar waar iedereen dacht dat de onderhandelingen de laatste ronden ingingen, gooide president Trump weer roet in het eten. Op 5 mei dreigde hij via zijn favoriete communicatiekanaal Twitter met het verhogen van importtarieven op Chinese goederen. Aanleiding hiervoor zou gelegen zijn in het feit dat China teruggekomen zou zijn op eerdere toezeggingen waardoor een langverwachte oplossing voor het handelsconflict in rook leek op te gaan. Dit alles zorgde er dus voor dat een deel van de dit jaar opgebouwde winst op de aandelenmarkten teniet werd gedaan. Ook nu kwam de hulp weer uit de hoek van de belangrijkste centrale bankiers. Deze proberen de financiële markten gerust te stellen door de rentes niet verder te verhogen en zelfs signalen af te geven dat een verlaging van de beleidsrente mogelijk is om de economie te steunen en de groei te stimuleren. Mede hierdoor herstelden de aandelenmarkten in juni, met een positief rendement van 3,88% tot gevolg. Onze aandelenbenchmark iShares MSCI ACWI ETF behaalde een rendement van 2,064% over het afgelopen kwartaal en steeg per saldo dus verder door.

Veilige beleggingen zoals onze wereldwijde staatsobligaties kenden een prima periode. Toenemende vraag leidde tot hogere koersen en derhalve lagere rentes. Onze obligatiebenchmark, het Vanguard Global Bond Index Fund, steeg met 2,034%. Afgelopen kwartaal droegen dus zowel de aandelen en obligaties bij aan het rendement van onze portefeuilles.

Modelportefeuilles

Voor onze fondsenbeheerportefeuilles hebben we afgelopen kwartaal enkele mutaties doorgevoerd binnen het factorgedeelte van de portefeuilles. Deze mutaties zijn ingegeven door verder onderzoek dat we hebben gedaan naar de toegevoegde waarde van factorbeleggen en de door ons gewenste blootstelling aan de verschillende factoren. Ons streven is om binnen dit gedeelte van de portefeuille een gelijke verdeling over de vijf verschillende factoren (value, size, momentum, quality en low volatility) te realiseren. Hiertoe hebben we drie global multifactor aandelenstrategieën verkocht. Naast het bijkopen van een bestaande global multifactor strategie hebben we vijf single factor ETF’s/index funds gekocht waarbij we de gewenste blootstelling naar de eerder genoemde factoren bewerkstellingen en waarbij we tevens onze fondskosten verder hebben kunnen verlagen.

Bij het verder dalen van de rentes wereldwijd werden er ook binnen het obligatiegedeelte van onze portefeuilles positieve rendementen behaald. Doordat we echter vanuit het oogpunt van risicoreductie voor een gedeelte belegd zijn in obligaties met een kortere looptijd en obligaties met een variabele rente hebben we hier niet ten volle van kunnen profteren. Daar waar onze benchmark (Vanguard Global Bond Index Fund) afgelopen kwartaal met 2,03% steeg, noteerde het obligatiegedeelte van onze portefeuilles 1,30% hoger. Het verschil is ‘de prijs’ die we betaald hebben om het risico binnen het obligatiegedeelte van onze portefeuilles af te bouwen. De gevoeligheid van de portefeuille bij een oplopende rente is daarmee kleiner.

Vooruitblik

In het weekend van 29 en 30 juni vond er een G20 bijeenkomst plaats in het Japanse Osaka. Het nieuws dat de Verenigde Staten en China weer willen onderhandelen over een oplossing van het handelsconflict zorgde voor opluchting onder beleggers. Presidenten Trump en Xi lieten weten dat de gesprekken weer opgepakt worden. Trump bevestigde bovendien dat er geen nieuwe importtarieven op Chinese producten zullen worden ingevoerd. Daarnaast zullen de ECB en de FED opvolging moeten geven aan de uitspraken die ze recent hebben gedaan. In het Verenigd Koninkrijk zal een nieuwe premier worden gekozen. Het lijkt er momenteel op dat Boris Johnson hiervoor de beste papieren heeft. Mocht dat er van komen dan zal de onvoorspelbaarheid op
Downingstreet 10 nog verder toenemen.

Invulling factorbeleggingen binnen aandelen

In april en mei hebben we diverse mutaties doorgevoerd binnen het aandelengedeelte van onze portefeuilles. Een drietal global multifactor aandelenfondsen (iShares, Allianz en Dimensional) hebben we verkocht en hiervoor in de plaats hebben we onze bestaande positie in het Robeco fonds opgehoogd en een vijftal ETF’s/indexfondsen teruggekocht.

De achterliggende redenen om voor (deze vorm van) factorbeleggen te kiezen betaalt zich op langere tijd namelijk uit in de vorm van een beter rendement tegen een lager risico. Door af te wijken van een op basis van marktkapitalisatie samengestelde aandelenindex en te kiezen voor een gelijk gewogen verdeling over de vijf verschillende factoren, kunnen we het risico-rendementsprofel van de
aandelenportefeuille verbeteren. Het onderstaande figuur laat dit zien aan de hand van de daadwerkelijke rendementen en risico’s hiervan over de afgelopen 10 jaar. Ook voor langere of andere tijdsperiodes komen we tot dezelfde conclusie en daarom houden wij vast aan factorbeleggen in aandelen als onderdeel van onze portefeuilles. Voor meer informatie over deze mutaties verwijzen we naar de toelichtingen die in het Aureus portal beschikbaar zijn.

Figuur: Risico vs rendement