Wij vernemen regelmatig van relaties dat ze een mail hebben gekregen van de KvK met het voorstel het eerder aangevraagde LEI-nummer te verlengen. Dit hoeft u echter voor onze dienstverlening niet te doen. De wet kent op basis van de huidige inzichten niet de verplichting om een ‘actieve’ LEI te gebruiken in de rapportages. Als u besluit de LEI code niet te verlengen zal deze de status ‘verlopen’ krijgen, maar deze blijft wél gekoppeld aan uw rechtspersoon. Ook met een ‘verlopen’ LEI kunt u dus effectentransacties blijven uitvoeren en kunnen wij blijven voldoen aan onze rapportageverplichtingen. De kans bestaat dat in de toekomst de regelgeving omtrent de LEI verandert. Als een ‘actieve’ LEI in de toekomst toch verplicht wordt en de status van de LEI is verlopen, dan moet u opnieuw het aanvraagtarief betalen om de LEI weer geldig te maken. Voor de volledigheid vermelden we de kosten: het eenmalige registratietarief van een LEI bedraagt € 65,- excl. btw en de jaarlijkse verlenging kost € 40,- exclusief btw. Op basis van de huidige kennis en stand van zaken kunt u uit kostenoverweging dus overwegen niet te verlengen. De KvK informeert u in de betreffende mail waarschijnlijk dat de LEI automatisch verlengd wordt. Wilt u het LEI nummer niet verlengen dan moet u een beëindigingsformulier invullen (zit als link in de mail van KvK). We willen u erop wijzen dat zonder een tijdige opzegging de KvK het LEI-nummer automatisch verlengd.