Auréus Vermogen kijkt naar uw vermogen vanuit een breder perspectief. Dat begint met een integrale scan van waaruit we uw unieke doelstellingen vorm geven. De afgelopen jaren is gebleken dat er bij sommige beleggers ook behoefte is aan advies over andere investeringen naast het traditionele vermogen op de beurs. We hebben deze vragen uiteraard serieus genomen en gekeken welke rol wij als Auréus hier in kunnen vervullen. Het spreekt voor zich dat dit voor iedere klant verschillend is. Dus leveren wij maatwerk. Inmiddels heeft Auréus diverse mogelijkheden om ook behulpzaam te kunnen zijn in uw eventuele zoektocht naar ander soortige investeringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed en private equity. Auréus heeft een heel netwerk van specialisten om zich heen verzameld om in deze specifieke behoefte te voorzien. De oplossingen kunnen variëren van het mee zoeken naar één of enkele specifieke investeringen tot aan het bij een gelieerde partij onder brengen van een uitgebreide en gebalanceerde private equity portefeuille. Steeds bekeken vanuit het breder perspectief. Zo bent u ervan verzekerd dat ook dit soort investeringen passen binnen uw totale vermogenspositie.

Een voorbeeld van een specifieke investering is het onlangs succesvol geplaatste Residential Fund De Lodewijk. Voor een eerste groep geïnteresseerde cliënten heeft Auréus recent daarvan de exclusieve plaatsingsrechten bemachtigd. Het Fonds belegt in een woningcomplex met 37 luxe lofts genaamd “De Lodewijk”. Dit complex is zeer centraal gelegen aan de Demer, Nieuwe Emmasingel en het 18 Septemberplein, te Eindhoven. Het gehele object met 37 luxe wooneenheden is verhuurd voor een periode van 10 jaar, waarbij bedongen is dat een stuk leegstandsrisico wordt verlegd alsmede dat de huur jaarlijks met de inflatie zal worden verhoogd, met een minimum huurverhoging van 1,5%. Het object is voor 50% van de totale fondsinvestering gefinancierd met participanten en voor 50% met een hypothecaire lening met een looptijd van 7 jaar. Het renterisico van deze lening is succesvol afgedekt. Deelname in het fonds kon ditmaal middels afname van minimaal 4 participaties van elk € 25.000. Het verwachte direct rendement bedraagt 5,55% op jaarbasis. Het beoogde totaalrendement bedraagt 8,6% op jaarbasis (inclusief aandeel in het verkoopresultaat van het object). De beoogde looptijd van het fonds is 7 jaar. Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. De AFM heeft Holland Immo Group Beheer BV een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wft. Op grond van deze vergunning mag Holland Immo Group optreden als beheerder van het Fonds en mogen de participaties worden aangeboden. Het Fonds staat onder toezicht van de AFM. U kunt de prospectus van dit reeds geplaatste fonds downloaden op onze website of ernaar vragen bij uw adviseur. Indien u meer informatie wenst over dit soort fondsen of andere mogelijkheden op het gebied van niet-beursgenoteerde beleggingen neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag verder.