Al vanaf de start van ons bedrijf maken wij gebruik van het CRM en rapportage systeem AIRS. Mede dankzij dit systeem is het ons gelukt om een goede structuur binnen Auréus te creëren en te behouden. Daarnaast zijn de rapportages voor ons één van de belangrijkste communicatiemiddelen richting onze klanten. De komende tijd zult u met name in het online portaal een aantal verbeteringen zien. Dit soort upgrades doen we altijd in nauwe samenspraak met de eigenaren van AIRS. Wij vonden het daarom tijd om u voor te stellen aan oprichter en mede-eigenaar Theo Nout aan de hand van een aantal vragen. Om te beginnen: Wat is de kern van uw activiteiten?

Theo Nout: “Wij ‘ontzorgen’ onze cliënten bij veel van hun backoffice-activiteiten. Hiertoe hebben wij een team van vijf virtuele backoffice-medewerkers. Ons team zorgt voor de dataverwerking zodat onze cliënten in veel gevallen alleen maar op de knoppen hoeven te drukken om de gewenste informatie te krijgen. Het portfoliomanagementsysteem dat we hierbij gebruiken is in eigen beheer ontwikkeld.”

Wat moeten we ons bij dit portfoliomanagementsysteem voorstellen?
“Ruim 15 jaar geleden heb ik voor een vermogensbeheerder op basis van mijn boekhoudkundige achtergrond en accountancyervaring een stukje software gemaakt waarin een effectenadministratie gevoerd kon worden. Inmiddels is die kleinschalige applicatie van destijds enorm uitgebreid. Met nagenoeg alle relevante banken zijn er elektronische interfaces. Daarnaast zijn wij uiteraard meegegaan in de digitalisering van de informatievoorziening. Beveiligde mails of informatie in een cliëntportaal behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden. Effectenrapportages kunnen compleet naar eigen wens ingericht worden en ook de berekening van de fee voor onze cliënten wordt gefaciliteerd. Daarnaast zijn er enorm veel rapportages ‘over de portefeuilles heen’ te produceren die als managementinformatie kunnen dienen.”

Wat is uw verwachting over de ontwikkelingen van uw dienstverlening?
“Door alsmaar strengere wetgeving en steeds hogere verwachtingen van beleggers zal de vraag naar ondersteuning zoals wij die bieden volgens mij alleen maar toenemen. Wij willen ook in de toekomst dé dienstverlener zijn die samen met de vermogensbeheerder nieuwe uitdagingen aan gaat. Verder digitaliseert de wereld steeds meer en zullen wij onze bijdrage daar ook aan leveren. De laatste ontwikkelingen hierin zijn bijvoorbeeld het digitaal bij de bank kunnen indienen van alle orders en het meer uitgebreide cliëntportaal dat kort geleden gelanceerd is. De volgende stap hierin wordt de mogelijkheid om documenten digitaal te kunnen ondertekenen en te ondersteunen bij de intake voor nieuwe cliënten. En dit zullen zeker niet de laatste ontwikkelingen zijn.”

U bent dankzij uw bedrijf in contact met heel veel vermogensbeheerders en banken in binnen- en buitenland. Hoe ziet u de toekomst van deze sector?
Er wordt al een aantal jaren gesproken over een consolidatieslag in het landschap van de zelfstandige vermogensbeheerders. Vooralsnog zien we daar niet heel veel van terug. Door de steeds verder toenemende kosten van toezicht en controle zullen partijen echter wel móeten groeien om continuïteit te kunnen bieden. Ik ben van mening dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn. Mede omdat de grootbanken steeds verder standaardiseren en daardoor minder kunnen aansluiten op de wensen en omstandigheden van de belegger.”

Het is al bijna tien jaar geleden dat u voor het eerst in gesprek bent geraakt met de oprichters van Auréus. Hoe kijkt u terug op de samenwerking en welke verwachtingen heeft u voor Auréus?

“Ik heb de eerste gesprekken nog redelijk goed op mijn netvlies staan. Destijds was er best een uitdagend groeipad neergelegd. Het is het team van Auréus door de jaren heen gelukt om deze groei te realiseren en een gevestigde naam in het zuidoosten van Nederland te worden. Ik zie bij Auréus een toegewijd team dat veel van zichzelf en haar zakelijke partners eist en verwacht dat dat een prima basis is voor verdere groei zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.”