Inzicht & Overzicht

“Om te weten waar je naartoe gaat, moet je eerst weten waar je vandaan komt”. De eerste stap in onze dienstverlening bestaat dan ook uit een uitgebreide inventarisatie van verleden, heden en gewenste toekomst. We creëren inzicht en overzicht in uw inkomens- en vermogenssituatie en brengen uw wensen en financiële doelstellingen in kaart. Indien gewenst werken we hierbij nauw samen met uw financieel planner, accountant of fiscalist. Vervolgens toetsen we de haalbaarheid van uw doelstellingen en bepalen we gezamenlijk met welke vermogensverdeling deze doelstellingen het beste gerealiseerd kunnen worden.

Wij zien meer.

Dit cirkeldiagram is gebaseerd op een willekeurig voorbeeld dat voor elke belegger uniek is.

Vermogenscategorieën

Het overzicht van uw vermogen is onderverdeeld in beursgenoteerde beleggingen en niet-beursgenoteerde beleggingen. Beursgenoteerde beleggingen bestaan in de praktijk voor ons voornamelijk uit aandelen, obligaties en risicomijdende alternatieven. Voor het merendeel van onze klanten is dit de belangrijkste beleggingscategorie. Wij beseffen echter goed dat uw ideale vermogensmix uit meer bestaat dan alleen beursgenoteerde beleggingen. Daarom houden wij in ons overzicht ook rekening met de niet-beursgenoteerde zaken. Hiervan zijn de investeringen in vastgoed meestal het belangrijkste onderdeel. Daarnaast kan er vermogen belegd zijn in private equity en in overige zaken zoals leningen of hypotheken.

Succesvol beleggen

Succesvol beleggen begint volgens ons met een realistische beleggingsfilosofie. De beleggingssector en de financiële pers houden een beleggingsmythe levend met een dagelijkse theater waarin tips, voorspellingen, waarschuwingen, speculatie en advies worden aangeboden. Vrijwel niets van deze informatie is nuttig voor beleggers, het zijn in feite storende geluiden die mensen kunnen overhalen tot onverstandige acties. De industrie zelf houdt dit echter in stand omdat het een manier is waarop meer kosten bij beleggers in rekening kunnen worden gebracht. Auréus doet dit anders. Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op zeer realistische uitgangspunten waarmee we streven naar rust in de portefeuilles en waardoor we uiteindelijk een optimaal beleggingsresultaat kunnen realiseren. Rechts ziet u onze belangrijkste uitgangspunten.

Laat de markt haar werk doen

In plaats van de markt in twijfel te trekken, passen we ons aan.

Beleggen is niet speculeren

Als belegger wordt u op langere termijn beloond voor de risico’s die u neemt.

Asset allocatie bepaalt rendement

Zorg voor een passend risicoprofiel.

Spreiding is essentieel

Zo kan uw vermogen stabiel renderen.

Geen timing, wél herbalanceren:

Wij vermijden marktiming maar maken juist gebruik van herbalancering.

Bewezen beleggingsbeleid

Wij maken gebruik van de beste ideeën van de financiële wetenschap.

Vermijd onnodige kosten

Kosten kunnen op termijn een grote invloed hebben op uw rendement.

Beleggingsstrategie

Onze beleggingsfilosofie is verweven in onze strategie. Dat betekent onder meer dat we wereldwijd beleggen. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar zowel indexfondsen alsook breed gespreide factor fondsen. Gebruik van deze fondsen moet ervoor zorgen dat er op langere termijn een hoger, voor risico gecorrigeerd, rendement wordt behaald ten opzichte van de markt. Spreiding over diverse factoren is van wezenlijk belang daar individuele factoren ook periodes van underperformance kennen. De kostenstructuur van deze passieve en factor fondsen zijn beduidend lager dan die van actief beheerde fondsen. Daarnaast hebben we momenteel te maken met historisch lage rentestanden. Dit betekent enerzijds dat het rendement op obligaties relatief laag is en anderzijds dat de impact als de rente gaat stijgen, groot kan zijn. Wij kunnen de markten niet voorspellen en durven dan ook niet te stellen wanneer de rentes weer omhoog zullen gaan. Wel vinden we dat de verhouding tussen risico en rendement op dit moment uit balans is en daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om het renterisico van de portefeuille te beperken. Dit doen we door te beleggen in obligaties met kortere gemiddelde looptijd en daarmee een lagere rentegevoeligheid. Daarnaast beleggen we in alternatieven met laag risico. Het rendement van deze alternatieven komt volledig losstaand van de renteniveaus tot stand, waarmee deze fondsen derhalve geen renterisico kennen. Deze alternatieven zijn ook vrijwel geheel ongecorreleerd met de aandelenmarkten. In een persoonlijk gesprek, lichten wij dit graag verder toe.

Toezicht

Auréus Vermogen & Advies B.V. heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast wordt onze financiële administratie ieder kwartaal nauwgezet gecontroleerd door een externe accountant. Zowel organisatie als partners staan ingeschreven in het DSI register. Auréus is tevens aangesloten bij het Kifid en accepteert haar uitspraken als bindend.