In veel hypotheekakten staat vermeld dat een hypothecaire geldlening moet worden afgelost na 30 jaar. Vanaf de jaren ‘90 zijn de meeste hypotheken op basis van aflossingsvrij en/of beleggingen  verstrekt. De laatste vorm vaak met tegenvallende beleggingsresultaten. Aan tussentijds aflossen wordt daarom vaak niet gedacht. Onderzoek wijst echter uit dat over ongeveer twee á drie jaar
de eerste hypotheken hun einddatum naderen. Dan gaan de banken het geleende geld van deze hypotheken opeisen. Hypotheekhouders zouden de gedachte kunnen hebben van: “Ach het loopt zo’n vaart niet, we verlengen de lening gewoon”. Helaas, de nieuwe regelgeving staat dit niet zomaar toe; verlengen is absoluut niet meer vanzelfsprekend. Wanneer de pensioendatum in zicht komt (en het inkomen eventueel daalt), lopen deze mensen de kans dat (een gedeelte van) de geldlening niet verlengd wordt. Willen ze in de woning blijven wonen, dan zullen er wel gelden beschikbaar moeten zijn voor de vereiste aflossing. Zo wordt er in 2024 ongeveer voor zes miljard aan uitstaande hypotheken opgeëist. Dit loopt jaarlijks op tot 70 miljard in 2036. Er is een kans dat u in deze doelgroep valt en dat u op de deurmat een brief van de hypotheekverstrekker aantreft met de tekst: Wij verzoeken u vriendelijk om de restant hoofdsom van € ……. over te maken op ons rekeningnummer o.v.v. uw leningnummer. Dit is een letterlijke passage van een brief van een grote geldverstrekker. Na het lezen van dit artikel zou u kunnen denken: “In dat geval verkopen we toch gewoon de woning?” Maar wat gaat u dan doen? Huren? Of met de nieuwe camper door Europa toeren? Het gevaar van aflossingsvrij is dat wanneer er niet tijdig wordt afgelost u noodgedwongen de woning moet verlaten. Ik ben van mening: wacht niet af maar onderneem actie. Bel met uw hypotheekverstrekker of vraag Auréus Vermogen om u met een betrouwbare adviseur in contact te brengen.