In deze rubriek vragen wij een van de partijen in ons netwerk om hun licht te schijnen op een voor onze relaties relevant onderwerp. Dit kwartaal stelt Contour Accountants u op de hoogte van enkele belangrijke fiscale gevolgen van de kabinetsplannen.

Prinsjesdag 2017 stelde fiscaal weinig voor vanwege de demissionaire status van het kabinet op dat moment, maar in het regeerakkoord van Rutte III zijn wel een aantal fiscale punten opgenomen die in het oog springen. Achterliggende doel van de kabinetsplannen is met name een verschuiving van de belasting op arbeid naar belasting op consumptie en vervuiling. Daarnaast is getracht Nederland fiscaal meer op de kaart te zetten voor het bedrijfsleven en dan met name internationaal.

In het kader van de verschuiving van belasting daalt het tarief van de inkomstenbelasting in een tariefstructuur met nog maar twee schijven (voor AOW’ers drie schijven), een van 36,93% en een van 49,5%. Het lage btw tarief gaat van 6% naar 9%. Voor eigenwoning bezitters die hun hypotheek (gedeeltelijk) hebben afgelost is ook een minder leuke maatregel opgenomen. De afschaffing van de Hillen-aftrek, is in de media bestempeld tot ‘aflosboete’. Troost is dat deze aftrekpost stapsgewijs over een periode van 30 jaar wordt afgebouwd.

Het vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot en met € 200.000 daalt stapsgewijs naar 16% en het vennootschapsbelastingtarief voor winsten daarboven daalt stapsgewijs naar 21%. De grondslag wordt echter wel verbreed, onder andere door een afschrijvingsbeperking en beperking van de verliesverrekeningstermijn. In combinatie met deze verlaging stijgt het box 2 tarief wel naar 28,5%. Verder wordt de dividendbelasting afgeschaft, hetgeen in de media al op veel aandacht heeft mogen rekenen.

Tot slot zal het heffingsvrije vermogen in box 3 voor het belastingjaar 2018 € 30.000 p.p. bedragen. De effectieve tarieven in box 3 zijn in 2018:

– 0,606% voor het vermogen vanaf € 30.001 tot en met € 100.800

– 1,299% voor het vermogen vanaf € 100.801 tot en met € 1.008.000

– 1,614% voor het vermogen vanaf € 1.008.001

Nog geen volledige belastingherziening dus, maar wel een aantal fiscaal opmerkelijke wijzigingen!