Gisteren heeft de ECB haar steunmaatregelen verder uitgebreid. Na maanden van interne discussie heeft de ECB eindelijk aangekondigd dat het zal starten met het opkopen van staatsobligaties. Deze onconventionele maatregelen bleken nodig daar de markt van de eerder opgekochte bedrijfsobligaties en Asset Backed Securities te klein blijkt.

Ook het TLTRO programma van de ECB, kort gezegd goedkope leningen van de ECB aan commerciële banken, heeft tot op heden niet het gewenste effect gesorteerd. De aankondiging van de nieuwe maatregelen waren dan ook welkom, al was er verdeeldheid onder de Europese staten. Zo bleek vooral Duitsland geen grote voorstander. Wat opvalt is de periode en de grootte van de nieuwe maatregelen. Deze waren beide aan de bovenkant van de marktverwachtingen, hetgeen ertoe leidde dat de financiële markten toch nog positief verrast waren.
De ECB zal vanaf maart dit jaar tot ten minste september 2016 in totaal € 1.140 miljard aan staatsobligaties opkopen van banken, met de hoop dat dit geld terug zal stromen naar de reële economie door middel van onder meer bedrijfsleningen. Verwacht wordt dat een groot deel ook zijn weg zal vinden naar de financiële markten. Overigens is er wel tegemoet gekomen aan Duitse bezwaren, volgens zeggen blijft het grootste gedeelte van de risico’s toch bij de nationale centrale banken liggen. De ECB let doorschemeren de steunmaatregel ook na september 2016 te zullen doorzetten als inflatie tegen die tijd niet terug is richting haar 2% doelstelling.

Al met al zijn deze maatregelen op korte termijn positief voor de financiële markten. We moeten echter wel beseffen dat deze uiterste maatregelen blijkbaar hard nodig waren om de economie in de Eurozone uit het slop te krijgen en inflatie weer te doen oplopen. Als deze maatregelen niet succesvol zijn, kan dit op de langere termijn tot onrust leiden. Beheersing van de risico’s door het in evenwicht houden van de asset allocatie en het hanteren van voldoende risicospreiding blijft dus essentieel.