Dienstverleningsdocumenten

Beleid

Het beleggingsbeleid is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Door de juiste vragen te stellen krijgt u een goed beeld van ons beleggingsbeleid. Zo kunt u een betere afweging maken of de dienstverlening van Auréus Vermogen bij u past. Via dit document treft u enkele relevante vragen aan, maar uiteraard kunt u ook nog allerlei andere vragen aan ons stellen. Auréus Vermogen zou graag met u in een persoonlijk gesprek dieper op deze vragen in willen gaan.

Download PDF

Beloningsbeleid

Op Auréus is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo – 2015) en de Regeling beheerst Beloningsbeleid (Wft – 2017) van toepassing. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland. Op deze wijze ziet de AFM erop toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen perverse prikkels uitgaan. Auréus Vermogen kan uit hoofde hiervan melden dat geen enkele partner, adviseur of medewerker variabel beloond wordt op basis van omzetdoelstellingen, verkoopcriteria of andere prestatiecriteria. Over 2017 zijn er geen variabele beloningen uitgekeerd. Auréus Vermogen meent zo het klantbelang 100% voorop te stellen en te waarborgen. De Compliance officer adviseert over het beloningsbeleid.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden Auréus Vermogen & Advies, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Download PDF

Order uitvoeringsbeleid

Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM) : de totaal te verwachten kosten voor beleggen bij Auréus Vermogen

Als u gaat beleggen krijgt u te maken met kosten. Kosten hebben een belangrijke invloed op het uiteindelijke rendement dat u realiseert. Met de komst van MiFID II zal er voor u als belegger nog meer kostentransparantie komen. Zodoende kunt u aanbieders beter met elkaar vergelijken. Aureus Vermogen is hier op voorbereid en biedt al volledige transparantie. Zo verstrekken wij onze (potentiële) klanten vooraf een inschatting van alle kosten (direct en indirect) en achteraf een overzicht van de werkelijke kosten. Dit geven we weer in zowel een absoluut bedrag als ook als percentage van het beheerde vermogen. Ook geven we in een tabel aan wat het cumulatieve effect van kosten op het rendement is. Mocht u behoefte hebben aan een voorbeeld neemt u dan gerust contact met ons op.

Bankierseed

Alle adviseurs bij Auréus Vermogen hebben conform de vereisten van de Wft de bankierseed afgelegd. De eed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

Document – ‘beleggen bereid u goed voor’ van de Nederlandse Vereniging van Banken

Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een adviseur bij uw bank of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek vragen gesteld. Maar welke zijn dat? Waarom worden deze gesteld? En wat is daarvan voor u het voordeel? Download de brochure voor meer informatie.

Download PDF

Governance

Uit hoofde van artikel 31g Bgfo dient Auréus op de website informatie op te nemen aangaande het bestuur van de organisatie en de wijze hoe zij de beleggingsonderneming doeltreffend en prudent besturen door onder meer een scheiding van taken. Het uitvoerend bestuur bestaat uit Stefan Roosendaal, Gijs Hermans en Roy Hillen. Stefan Roosendaal is verantwoordelijk voor de Compliance, Gijs Hermans voor de Interne Controle en Roy Hillen voor het Risk Management. Het bestuur is tevens gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, waarbij de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij Roy Hillen.

Privacy

Privacy.

Algemeen
Aureus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten, goederen en/of informatie waar u om gevraagd heeft te leveren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Aureus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de levering van onze diensten en/of goederen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Aureus maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u deze website gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De meeste cookies van Aureus verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Ook kunnen wij met behulp van cookies eventueel advertenties (o.a. Google AdSense) of diensten (zoals Google Maps) van derden laten zien. Zij kunnen cookies op uw PC plaatsen of webbakens gebruiken om informatie in te winnen. Aureus heeft geen toegang tot of controle over de cookies of webbakens die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies hoe hun opt-outsysteem werkt. Het Aureus privacy beleid is hierop niet van toepassing.U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze en/of andere websites geen cookies ontvangt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser.

LET OP: de meeste websites werken niet meer optimaal als u cookies uitschakelt. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u vinden op de volgende websites:

Microsoft Internet Explorer 7 & 8
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 10
Mozilla Firefox
Safari
Google Chrome
Opera

Serverlogbestanden
Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op in een bestand. Dergelijke serverlogbestanden omvatten doorgaans anonieme informatie zoals uw IP-adres, browsertype, ingestelde browsertaal, de datum en de tijd van uw bezoek. Er zijn een aantal redenen waarom we deze gegevens tijdelijk bewaren. De belangrijkste reden is dat we onze website willen verbeteren en veilig houden.

Contact
Heeft u suggesties, klachten of vragen over onze Privacy Statement? Stuur dan een e-mail naar info@aureusvermogen.nl