Onze diensten

Integrale vermogensscan

Elk traject bij ons begint met een zorgvuldige inventarisatie van uw financiële wensen en doelstellingen. We brengen uw vermogens- en inkomenssituatie volledig in beeld en toetsen deze aan de door u uitgesproken doelen. Indien mogelijk doen we dit in nauwe samenspraak met uw accountant, fiscalist of financieel planner.

Lees meer

Beursgenoteerde beleggingen

Als u kiest voor Auréus vermogensbeheer dan verzorgen wij het beheer van uw effectenportefeuille volgens de best bewezen aanpak. Op basis van de uitkomsten van de integrale vermogensscan maken we duidelijke afspraken, gebaseerd op gezamenlijk vastgestelde grenzen zoals uw risicoprofiel.

Lees meer

Niet beursgenoteerde beleggingen

De partners van Auréus realiseren zich tezamen met veel van onze klanten dat het beleggingsuniversum groter is dan alleen beursgenoteerde beleggingen. Gedreven door bijvoorbeeld de wens van nog meer diversificatie, een meer stabielere cashflow of iets minder volatiliteit spreken we met onze klanten ook over andere investeringsmogelijkheden.

Lees meer

Vermogensbegeleiding

De zorg over uw totale vermogen is een continu proces, vaak tijdrovend en complex. Auréus kan verder gaan dan alleen het beheer van uw vermogen. Bij vermogensbegeleiding zijn we uw regisseur als het gaat om zaken als planning, (grensoverschrijdende) fiscaliteit en vermogensoverdracht.

Lees meer