In een achtbaanrit het jaar uit

De laatste maanden van 2014 werden gekenmerkt door zeer bewegelijke beurzen. Waar we in onze vorige nieuwsbrief nog spraken over correcties van 5 tot 10 procent in de zomermaanden, zagen we in zowel oktober als december zelfs neerwaartse bewegingen van meer dan 10%. Per saldo kunnen we ondanks deze correcties toch terugkijken op een mooi beursjaar


Correcties
Ondanks dat de prestaties van de markten in 2014 vrij goed zijn, werd het laatste kwartaal dus gekenmerkt door heftige koersbewegingen. Roy Hillen: “Achteraf is het vaak makkelijk om redenen voor een correctie aan te wijzen. Vaak is er echter niet één duidelijke reden en gaat er een samenspel van factoren aan een correctie vooraf. Zoals eerder gezegd hebben geopolitieke gebeurtenissen hierbij voornamelijk op korte termijn invloed en zien we dat gebeurtenissen die de economie raken, vaak sterker doorwerken op de langere termijn. Dat laatste was ook deze keer het geval. Voornaamste reden voor de bewegingen waren namelijk neerwaartse bijstellingen van de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie of voor individuele economieën. Met name de verlaging die door het IMF werd gedaan in oktober, had flinke impact. Ook de forse daling van de olieprijs, wat op zich gezien kan worden als een positieve ontwikkeling, leidde tot onzekerheid bij beleggers”.

Centrale banken

Gelukkig werd de markt gered door de centrale banken. Gijs Hermans: “Wereldwijd zijn alle ogen namelijk nog steeds op hen gericht en zien we dat telkens als ze iets communiceren, hun woorden op een zilveren schaaltje gewogen worden. In de VS is de geldkraan enkele maanden geleden dichtgedraaid en is het de vraag wanneer de rente verhoogd zal worden. Uit recente cijfers bleek dat de inflatie nog steeds laag is, dus dat maakt deze renteverhoging minder urgent. In Europa kan begin volgend jaar een verdere uitbreiding van de balans van de ECB worden verwacht. Door de zwakke ontwikkeling van de economieën in de Eurozone en de zeer lage inflatie, voelt de ECB zich waarschijnlijk gedwongen tot deze voor haar doen zeer onconventionele maatregelen. Ook in Japan is recent duidelijk geworden dat de monetaire verruiming wordt uitgebreid. Per saldo blijven de centrale banken ondersteunend voor de financiële markten”.

“Risicospreiding is het beste advies dat wij kunnen geven”

Risicospreiding
Gijs Hermans: “In deze bewegelijke markten bleek maar weer eens hoe belangrijk voldoende spreiding in de portefeuille is. Niet alleen zorgt een juiste verdeling tussen aandelen en obligaties voor de gewenste mate van het risico van de portefeuille, ook binnen de categorieën is diversificatie essentieel. Door voldoende mate van spreiding, nemen de risico’s van een portefeuille af. Dit terwijl het rendement dat je mag verwachten zelfs hoger is, omdat je er als belegger zeker van kunt zijn dat je een gedeelte van je vermogen hebt belegt in de best presterende markten. Dit laatste is meteen een reden om de wereld als je speelveld te zien en niet te focussen op één bepaalde markt (bijvoorbeeld van je thuisland). Bovendien zien we dat ook dit jaar de marktvoorspellingen die zijn gedaan met betrekking tot interessante regio’s niet uitgekomen zijn. Europa zou een inhaalslag gaan maken ten opzichte de VS, maar het tegengestelde is gebeurd. Ook de algemeen verwachte rentestijging heeft niet plaatsgevonden. Het is dus niet verstandig om een portefeuille volledig in te richten op basis van de verwachtingen van specialisten. Ook vanuit dit oogpunt is risicospreiding het beste advies dat wij kunnen geven”.

Vooruitblik
“Vooruitkijkende” vervolgt Luk Vanderhallen, “is beleggen altijd interessant, zolang er maar sprake is van een portefeuille waarvan het risicoprofiel aansluit bij de wensen en doelstellingen en de risicobereidheid van de belegger. Wij zijn er van overtuigd dat beleggen in aandelen de komende jaren rendement op gaat leveren, maar de laatste maanden hebben maar weer eens laten zien dat beleggen in aandelen niet zonder risico’s is. Een belegger moet deze risico’s financieel kunnen dragen, maar moet emotioneel gezien ook met dit soort bewegingen om kunnen gaan. Dit geldt ook voor het beleggen in obligaties, alleen zijn daar zowel de risico’s als het verwacht rendement kleiner. De rente, die de afgelopen maanden nog verder gezakt is, blijft wel een punt van aandacht. We blijven daarom erg gefocust op het risico dat deze rente uiteindelijk op gaat lopen. Dit is echter geen reden om obligaties uit onze portefeuille te weren. Zeker gezien de staat van de Europese economie en de verwachte acties van de ECB is het goed mogelijk dat de rentes nog verder zullen zakken in 2015. Ondanks de lage rentes kunnen stijgende koersen in dat geval voor extra rendement zorgen. Bovendien zijn obligaties, zoals hierboven beschreven, een uitstekende manier om de risico’s van een portefeuille  te beheersen. In het verleden hebben we gezien dat in zeer slechte aandelenjaren, obligaties juist positieve rendementen hebben laten zien, waardoor de verliezen van gespreide portefeuilles beperkt zijn gebleven. Obligaties zullen dus altijd een belangrijk onderdeel vormen van een goed gespreide portefeuille, ook in tijden van lage rentes. Hoe verleidelijk het ook is om in dit soort tijden te verkassen naar beleggingen die zorgen voor een wat hoger rendement, de toename van het totale risico moet hierbij altijd goed worden ingeschat”.

Start 2015
De verwachte volatiliteit kwam de eerste dagen van het nieuwe jaar al meteen aan de oppervlakte. De beurzen zakten flink weg, maar hebben inmiddels de weg naar boven weer gevonden. Door deze bewegelijkheid bleek de goede spreiding van onze portefeuilles al meteen van groot belang. De portefeuilles bleven in eerste instantie goed liggen en zijn inmiddels al opgelopen.