In het vorig nieuwsbericht over onze beleggingsvisie beschreven wij enkele factoren die de start van het jaar, tegen de algemene markverwachting in, wat moeizaam hadden gemaakt. Inmiddels zijn de meeste van deze zaken naar de achtergrond verdreven, nemen centrale banken de benodigde maatregelen en verbeteren macro-economische berichten. De beurzen hebben met name de afgelopen weken daarom goed gepresteerd. Door een juiste positionering van onze portefeuilles, hebben we hier volledig van kunnen meeprofiteren.

 


 

“De crisis in Oekraïne is geluwd, waardoor de angst van beleggers voor escalatie van het geweld is afgenomen”, aldus Gijs Hermans. “Daarnaast is het in de Verenigde Staten letterlijk beter weer geworden. De sneeuwstormen die het land begin dit jaar teisterden, hebben de economie afgeremd. Hierdoor werd ook de groei van de wereldeconomie getemperd. Inmiddels is de groei in de VS weer aan het aantrekken. De werkeloosheid blijft afnemen en is het laagst sinds vijf jaar. Het huishoudboekje van de consument ziet er weer beter uit nu schulden flink zijn afgebouwd. Daarom lijkt er weer ruimte te zijn voor (grotere) uitgaven wat de economie verder zal ondersteunen en bedrijfscijfers kan doen verbeteren. Ook de huizenmarkt zit weer in de lift wat steun biedt aan de groei. Al met al zijn onze verwachtingen voor de Amerikaanse economie positief. Omdat de waarderingen op de Amerikaanse financiële markten wel al stevig zijn, is voortzetting van de groei ook een vereiste voor verdere koersstijgingen. Investeringen en bedrijfswinsten zullen moeten toenemen om de recordstanden op Wall Street van de laatste weken te verbeteren. Waar de Amerikanen de draad weer oppakken, zijn de economische ontwikkelingen in Europa nog moeizaam. Hoewel er verbeteringen zichtbaar zijn in probleemlanden zoals Spanje, Italië en Griekenland, vallen de cijfers dit jaar tegen. Zelfs Duitsland kan niet aan de verwachtingen voldoen. De werkeloosheid blijft dan ook aan de hoge kant. Veel economen wijten deze tegenvaller aan de te dure Euro. Europa kent als geheel echter een begrotingsoverschot, dus het is de vraag of dit helemaal reëel is. Als met al verwachten we dat de Europese economie wat meer tijd nodig heeft en denken we dat de cijfers in de loop van dit jaar toch zullen verbeteren. Belangrijk is hierbij om de ontwikkeling van de bedrijfscijfers in de gaten te houden”

“Dansen tot de muziek stopt”
Dank aan Draghi

“Wat daarnaast belangrijk is, is dat de Europese Centrale Bank (ECB) eindelijk meer duidelijkheid heeft gegeven over het te verwachten beleid”, zegt Roy Hillen. “De voorzitter Mario Draghi heeft begin juni bekend gemaakt dat het belangrijkste rentetarief verlaagd wordt en dat banken zelf geld moeten gaan betalen voor de middelen die ze bij de ECB aanhouden. Hiermee wil de ECB bereiken dat het geld weer meer wordt uitgeleend aan bedrijven en consumenten. Om dit extra kracht bij te zetten, hebben ze deze maatregelen zelfs gecombineerd met enkele meer onconventionele maatregelen, iets wat voor de ECB uniek is. De aangekondigde wijzigingen werden op de beurzen dan ook positief ontvangen. In de tussentijd zitten ook de centrale banken van de VS en Japan niet stil. Mevrouw Yellen, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank (FED), heeft door laten schemeren dat de plannen voor het dichtdraaien van de geldkraan, worden uitgevoerd zoals eerder gecommuniceerd. Dit “taperen” lijkt inmiddels in de koersen verwerkt en mogelijke negatieve reacties op de markten vallen mee. Daarnaast staat in Japan de geldkraan nog wijd open. Onze verwachting is dat dit de koersen aldaar verder zal ondersteunen”.

Rentes blijven nog laag

Volgens Gijs hadden beleggers over het algemeen verwacht dat de rentes in zowel Europa als de VS dit jaar zouden stijgen. Tegen deze verwachtingen in, zijn ze begin dit jaar echter nog wat gezakt. Gijs: “Hiermee staan deze rentes op langjarige dieptepunten. Dit impliceert dat obligatiekoersen inmiddels fors zijn opgelopen. De rente die beleggers ontvangen op degelijke staats- en bedrijfsobligaties zijn laag. Daarom zijn beleggers de afgelopen tijd op zoek gegaan naar alternatieven waarmee ze toch nog iets konden verdienen. Dit heeft weer tot koersstijgingen van meer risicovolle obligaties geleid. Inmiddels is er zoveel vermogen belegd in obligaties, dat het risico van een rentestijging aanzienlijk is. Als de rente eenmaal gaat stijgen, is er een kans dat iedereen door hetzelfde deurtje naar buiten wil en obligatiekoersen fors onderuit gaan. Omdat ook de aandelenkoersen ondersteund worden door de huidige lage rentes, kan dit dan overslaan naar de aandelenmarken. Vooralsnog blijven beleggers echter rustig zitten in obligaties en gebeurt er niets. Dit is een duidelijke geval van “dansen tot de muziek stopt”. In onze portefeuilles blijven wij ook beleggen in obligaties en aandelen, maar hebben wij ook enkele alternatieve fondsen toegevoegd en zijn wij kritisch op de liquiditeit (mate van verhandelbaarheid) van onze beleggingen. Al met al rekenen wij niet op paniek en gaan we er vanuit dat de rente in de VS de komende tijd geleidelijk zal oplopen naar ruim drie procent en dat de rente in Europa zal volgen tot ruim twee procent. Door dit renteverschil en het feit dat de ECB een losser beleid gaat voeren, terwijl de FED juist restrictiever wordt, denken we dat de Euro zal verzwakken ten opzichte van de Dollar. De laatste weken lijkt deze beweging ingezet”.

Opkomende landenBeleggingsvisie

Na enkele zwakke jaren en een forse koersval in 2013, lijken de fundamenten voor beleggingen in opkomende landen ook te verbeteren. Roy: “De bedrijfscijfers gaan er weer beter uit zien. Samen met de zwakke koersontwikkelingen van de afgelopen jaren, zorgt dit voor aantrekkelijke waarderingen van aandelen. In onze risicovollere profielen