Binnen het aandelengedeelte van onze portefeuilles zoeken we naar aandelen die specifieke kenmerken gemeen hebben waarvan we uit onderzoek weten dat ze op langere termijn een beter resultaat opleveren dan de brede markt. Deze specifieke kenmerken worden ‘factoren’ genoemd en wij onderscheiden binnen aandelen vijf van dergelijke factoren. Factorbeleggingen bewijzen hun toegevoegde waarde echter op langere termijn en kunnen op de kortere termijn soms achterblijven bij de markt. Dit jaar presteren alle factor strategieën in lijn met of beter dan de benchmark, met uitzondering van de value aandelen.

De factor ‘value’ is het feit dat laag gewaardeerde aandelen op termijn altijd een hoger rendement hebben gerealiseerd dan de brede markt. Value aandelen zijn aandelen van bedrijven met een aandelenkoers die relatief laag is ten opzichte van de winst die wordt gemaakt of de boekwaarde. Hoewel laag gewaardeerde aandelen dus een relatief groot opwaarts potentieel hebben, is alleen niet te zeggen wanneer dit eruit komt. Dit hangt af van diverse factoren die niet te voorspellen zijn. Op dit moment is het zelfs zo dat laag gewaardeerde aandelen het al tien jaar slechter doen dan de brede markt. Vanaf het herstel van de aandelenmarkten in 2009, na de grote financiële crisis, doen juist de hoger gewaardeerde aandelen (groeiaandelen) het beter dan de markt. Dit is waarschijnlijk voor een groot gedeelte veroorzaakt door de rente, die mede door de steunmaatregelen van de centrale banken, sterk verlaagd is. Daarnaast is dit proces versterkt door de fors gestegen koersen van diverse grote Amerikaanse IT aandelen zoals Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google.

Binnen onze factorbeleggingen zijn laag gewaardeerde aandelen momenteel de grootste groep. Hoewel de andere factoren het relatief goed doen, doen onze aandelenbeleggingen het daarom dit jaar wat minder dan onze benchmark, de wereldwijde aandelenindex. Beleggen in waarde aandelen vergt dus geduld. In het verleden is dit geduld echter nog altijd ruimschoots beloond. Het is belangrijk om te beleggen voor de lange termijn, met een blik op het uiteindelijke resultaat. Waarde aandelen overtreffen de brede markt op lange termijn nog steeds aanzienlijk. We houden daarom juist nu vast aan onze positie in deze lager gewaardeerde aandelen. Immers het belangrijkste ingrediënt voor lange termijn succes is niet alleen de keuze voor een bepaalde beleggingsstrategie, maar de discipline om je aan je beleggingsplan te houden. Ongeduld is de grootste vijand van beleggers in het algemeen en value beleggers in het bijzonder!