De bankingfee die Theodoor Gilissen jaarlijks in rekening brengt voor administratieve werkzaamheden, zoals bewaren van effecten en incasseren van coupons en dividenden is vanaf heden vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling komt rechtstreeks ten gunste van onze cliënten die hun vermogen hebben ondergebracht bij Theodoor Gilissen.