Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er binnenkort iets gaat wijzigen in de privacywetgeving. Per 25 mei aanstaande vervalt namelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens en wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele EU van toepassing. Concreet betekent deze wijziging dat privacy rechten worden vergroot en dat de regels voor bedrijven en instanties voor het omgaan met persoonsgegevens strenger worden. Ook Auréus is momenteel druk met het analyseren en implementeren van de nieuwe regelgeving. Zo versturen we bijvoorbeeld onze rapportages niet meer als bijlage in de mail en zijn we vergevorderd met het digitaliseren van onze dossiers. Op dit moment verwachten wij dat benodigde wijzigingen met name intern bij ons doorgevoerd zullen worden. Vanzelfsprekend houden wij u hier de komende tijd van op de hoogte.