De toezichthouder in onze branche, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), doet regelmatig onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de onder haar toezicht staande vergunninghoudende instanties. Daarbij wordt onder meer gekeken in hoeverre aan de grote diversiteit aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Jaarlijks gebeurt dat via een of meerdere digitale uitvragen, maar eens in de zoveel jaren komt de AFM ook fysiek op bezoek. In augustus viel deze eer Auréus Vermogen te beurt. Gezien de vele veranderingen in wet- en regelgeving van het afgelopen jaar (denk aan MiFID II, AVG etc.) en onze uitbreidingen op het gebied van niet-beursgenoteerde beleggingen, was dat voor Auréus Vermogen een mooi moment om te kijken waar we staan. Hebben we de diverse wijzigingen en uitbreidingen goed geïnterpreteerd en geïmplementeerd? Een maand na het bezoek van de AFM hebben we hierop de schriftelijke terugkoppeling mogen ontvangen. De algemene bevindingen
van de AFM zijn zeer positief en er waren slechts enkele kleine aanbevelingen die we direct hebben opgevolgd. Wij als Auréus Vermogen zijn zeer tevreden met deze uitkomst en zullen dan ook op de ingeslagen weg voortgaan.